Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców na przykładzie wybranych krakowskich szkół

  • Edyta Osuch V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
  • Wiktor Osuch Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
Słowa kluczowe: podstawy przedsiębiorczości, uczeń, edukacja

Abstrakt

Od 1 września 2002 r. do polskich szkół ponadgimnazjalnych został wprowadzony przedmiot podstawy przedsiębiorczości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. dotyczącym podstawy programowej kształcenia ogólnego przedmiot ten ma na celu uczyć postaw przedsiębiorczych oraz przygotować młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu społeczno-gospodarczym...

Bibliografia

Makieła Z., Rachwał T., 2002, Podstawy przedsiębiorczości, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa.

Makieła Z., 2004, Nowy przedmiot nauczani dla geografów – podstawy przedsiębiorczości [w:] Kształcenie i doskonalenie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Rachwał T., 2004, Kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów – wyzwaniem dla

nauczycieli geografii [w:] Kształcenie i doskonalenie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2002 Nr 51, poz. 458.

Opublikowane
2006-01-01
Jak cytować
OsuchE., & OsuchW. (2006). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców na przykładzie wybranych krakowskich szkół. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 195-202. https://doi.org/10.24917/759

Inne teksty tego samego autora