Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych

  • Barbara Makieła XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
  • Zbigniew Makieła Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego
Słowa kluczowe: nauczanie, edukacja, podstawy przedsiębiorczości, liceum

Abstrakt

Jednym z celów nauczania podstaw przedsiębiorczości jest próba przekształcania systemu kształcenia w polskich szkołach tak, aby przekazywana wiedza miała w większym stopniu charakter aplikacyjny. Celem jest również przybliżenie młodzieży problematyki przedsiębiorczości, którą należy rozumieć nie tylko w kontekście zakładania firmy, podejmowania działalności gospodarczej, ale przede wszystkim uświadamianie i nauczenie młodych ludzi, że przedsiębiorczość to między innymi...

Bibliografia

Makieła Z., Rachwał T., 2002, Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Nowa Era Warszawa

Makieła Z., Rachwał T., 2003, Podstawy przedsiębiorczości. Poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. (wydanie drugie zm.), Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa

Makieła Z., Rachwał T., 2005a, Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (wydanie czwarte zm.), Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa.

Makieła Z., Rachwał T., 2005b, Podstawy przedsiębiorczości. Zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. (wydanie czwarte zm.), Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa

Makieła Z., 2004, Nowy przedmiot nauczania dla geografów – podstawy przedsiębiorczości [w:] Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, red. W. Osuch i D. Piróg, Wyd. Naukowe AP, Kraków

Podstawa programowa kształcenia ogólnego (dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn.26 lutego 2002 r., Warszawa

Podstawy przedsiębiorczości. Scenariusze zajęć edukacyjnych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, praca zbiorowa, 2003, Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa

Rachwał T., 2004, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era. Warszawa

Rachwał T. 2004, Kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów wyzwaniem dla nauczycieli geografii [w:] Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, red. W. Osuch i D. Piróg, Wyd. Naukowe AP, Kraków

Rachwał T., 2004, Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, [w:] Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, red. J. Brdulak i M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa

Śrutowska D., Rachwał T. (red.), 2005, Podstawy przedsiębiorczości. Multimedialny CD-ROM dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo Nowa Era, Young Digital Poland, Warszawa-Gdańsk.

Opublikowane
2005-01-01
Jak cytować
MakiełaB., & MakiełaZ. (2005). Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 177-188. https://doi.org/10.24917/734