Kryteria i miary przedsiębiorczości w małej firmie

  • Jerzy Janczewski Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Katedra Systemów Transportowych
Słowa kluczowe: kryteria, miary, przedsiębiorczość, MŚP

Abstrakt

Problem pomiaru przedsiębiorczości jest niezwykle złożony i trudny do wykonania gdyż brakuje jednoznacznej definicji przedsiębiorczości i wynikających z niej jednoznacznych kryteriów i miar. W to, że istnieje przedsiębiorczość nikt nie wątpi, termin dla wielu ludzi jest zrozumiały, ale różnie pojmowany. Zwykle przez pryzmat zainteresowań i uprawianej profesji. Od dwustu lat powstają różne definicje przedsiębiorczości, czasami sobie przeciwstawne, co niekiedy wprowadza zamęt intelektualny, zwłaszcza gdy chodzi o funkcjonowanie i rozwój organizacji. Można też postawić pytanie, czy przez przedsiębiorczość należy rozumieć „wszystko"...

Bibliografia

Bielecki W. T., Przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku. Aspekt dydaktyczny, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999.

Bratnicki M., Strużyna J., red., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.

Drucker P. F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.

Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.

Łuczak M., Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2003.

Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, wydanie III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.

Pierścionek Z., Strategie konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Strużycki M. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002.

Targalski J. (red.) Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.

Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003

Opublikowane
2005-01-01
Jak cytować
JanczewskiJ. (2005). Kryteria i miary przedsiębiorczości w małej firmie. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 115-120. https://doi.org/10.24917/727

Inne teksty tego samego autora