The Impact of the Closure of Primary Schools on the Economic Development of Rural Areas in Małopolska Voivodeship

Autor

  • Marcin Semczuk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.20

Abstrakt

In the last two decades, the map of the primary school network in Poland has undergone a significant transformation, especially in rural areas that are suffering depopulation. These changes generally involve the closing of small rural schools and this leads to numerous conflicts between residents and local government. However, it is rarely pointed out that closing a school can be a fatal blow to the local community, not only due to the reduction in the social activity of residents but also the loss of jobs which contributes to the economic decline of a village. However, few studies can confirm this thesis. Therefore, this article aims to present the spatial diversity of the reorganisation process of the primary school network in rural areas of Małopolska Voivodeship and attempts to determine the impact of school closures on the economic development of those villages. To achieve this, the author compared the average value of the entrepreneurship indicator for 2018 with changes in the number of businesses for 2009–2018 for individual villages. The calculated values were compiled for those communities where the primary school was closed and for those villages in which the residents decided to take over a school from the local government with their own organisation or association. For comparison of selected indicators, differences in the average values for the two types of localities were presented using a one-way ANOVA variance analysis. The research showed much higher economic activity in places where the school was taken over compared to where the school was closed. In addition, the places where the school was taken over showed a stronger rate of growth for the number of businesses registered in the REGON system.

Biogram autora

Marcin Semczuk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Marcin Semczuk, PhD, Cracow University of Economics, Institute of Spatial Planning and Urban Studies, Department of Socio-Economic Geography. His research focuses on rural development, especially the issues concerning peripheral rural areas, regional and local politics and diversification of access to primary education in rural areas. His recent studies explore to what extent the peripherality of the location determines the opportunities for economic development. Marcin Semczuk did his graduate work in geographical sciences at the Pedagogical University of Cracow, with the specialisation in economic geography. His doctoral thesis is entitled The Influence of Peripherality on the Socio-economic Development of Rural Areas in the Małopolska Province.

Bibliografia

Autti, O., Hyry-Beihammer, E.K. (2014). School closures in rural Finnish communities. Journal of Research in Rural Education, 29(1), 1–17.

Bajerski, A., Błaszczyk, A. (2015). Likwidacja szkół podstawowych na wsi: perspektywa władz lokalnych, nauczycieli, rodziców, uczniów i pozostałych mieszkańców. Przegląd Badań Edukacyjnych, 21(2), 81–105.

Bell, A.B., Sigsworth, A. (1987). The Small Rural Primary School: A Matter of Quality. London: Routledge.

Corbett, M., Tinkham, J. (2014). Small Schools in a Big World: Thinking About a Wicked Problem. Alberta Journal of Educational Research, 60, 691–707.

DeYoung, A.J., Howley, C.B. (1990). The Political Economy of Rural School Consolidation. Peabody Journal of Education, 67(4), 63–89.

Egelund, N., Laustsen, H. (2006). School Closure: What Are the Consequences for the Local Society?. Scandinavian Journal of Educational Research, 50, 429–439.

Iwańska, M., Bieńkowska, W. (2010). Zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa mazowieckiego w układzie przestrzennym. Acta Sci. Polonorum Oeconomia, 9(3), 119–127.

Kassai, Z., Farkas, T. (2016). School closures in rural Hungary. Challenges for Natural Resources Management and Society. Slovak University of Agriculture in Nitra, 7, 477–483.

Kolomycew, A. (2018). Działania władz lokalnych na rzecz przezwyciężenia konfliktów powstałych na tle likwidacji szkół w gminach wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich. 51, 51–61.

Krakowiak-Bal, A. (2007). Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości w gminach wiejskich wybranych powiatów województwa małopolskiego. Inżynieria Rolnicza, 11, 101–108.

Kroismayr, S. (2019). Small School Closures in Rural Areas—The Beginning or the End of a Downward Spiral? Some Evidence from Austria. In: J. Anson, W. Bartl, A. Kulczycki (ed.), Studies in the Sociology of Population. Springer, Cham, 275–300.

Kučerová, S. (2012). Proměny územní struktury základního školství v Česku, Praha: ČGS.

Kudłacz, T., Reśko, D. (2007). Przedsiębiorczość w subregionie nowosądeckim w latach 2001–2004. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 746, 51–66.

Lyson, T.A. (2002). What does a School Mean to a Community? Assessing the Social and Economic Benefits of Schools to Rural Villages in New York. Journal of Research in Rural Education, 17(3), 131–137.

Mandujano, P., Giesen, R., Ferrer, J.C. (2012). Model for Optimization of Locations of Schools and Student Transportation in Rural Areas. Transportation Research Record, 2283, 74–80.

Rachwał, T., Boguś, M. (2012). Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w ujęciu regionalnym na tle innych krajów Unii Europejskiej. W: P. Raźniak (red.) Przekształcenia struktur regionalnych, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM: na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 9–36.

Salamon, J. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 231–239.

Semczuk, M. (2016). Wpływ peryferyjności na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich województwa małopolskiego. Praca doktorska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Semczuk, M. (2018). Zmiany w sieci szkół podstawowych na obszarach wiejskich województwa małopolskiego w latach 2000–2016. Biuletyn KPZK PAN, 272, 113–124.

Slee, R., Miller, D. (2015). School Closures as a Driver of Rural Decline in Scotland: A Problem in Pursuit of Some Evidence?. Scottish Geographical Journal, 131, 1–20.

Sołtys, J., Dorocki, S. (2016). Wskaźnik przedsiębiorczości w jednostkach terytorialnych Polski – zróżnicowanie w czasie i przestrzeni. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 12, 18–35.

Strojny, J. (2010). Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 6, 176–197.

Strojny, J., Kościółek, M. (2015). Przedsiębiorczość Polski Wschodniej – ocena potencjału rozwojowego z wykorzystaniem analizy porównawczej. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 11, 64–81.

Tieken, M., Auldridge-Reveles, T. (2019). Rethinking the School Closure Research: School Closure as Spatial Injustice. Review of Educational Research, 89(6), 917–953.

Trnková, K. (2009). Village Schools: Wrinkles for Mayors?. European Countryside, 1(2), 105–112.

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 56, poz. 458).

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Semczuk, M. . (2020). The Impact of the Closure of Primary Schools on the Economic Development of Rural Areas in Małopolska Voivodeship. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 247–256. https://doi.org/10.24917/20833296.161.20