SOLVIT – skuteczna pomoc dla przedsiębiorcy w Unii Europejskiej

  • Katarzyna Pocheć Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Słowa kluczowe: SOLVIT, pomoc, przedsiębiorca, UE

Abstrakt

Rynek Wewnętrzny jest tym elementem Unii Europejskiej, który w najbardziej bezpośredni i widoczny sposób wpływa na życie każdego obywatela czy przedsiębiorcy. Jego istotą jest utworzenie obszaru, w ramach którego obywatele Unii Europejskiej mogą swobodnie realizować swoje projekty – osobiste i zawodowe, i w którym przedsiębiorcy swobodnie prowadzą swoją działalność. Rynek Wewnętrzny gwarantuje przedsiębiorstwom na przykład możliwość sprzedaży produktów na całym terytorium Unii czy zakładania filii na rynkach lokalnych. Zasady Rynku Wewnętrznego mają za zadanie umożliwić realizację takich zamierzeń i dążyć do wyeliminowania wszelkich przeszkód stanowiących hamulce dla tego typu inicjatyw...

Bibliografia

Art. 3 Rozporządzenia Rady EWG 881/92

Rozporządzenie Rady EWG z dnia 26 marca 1992 nr 881/92, Dz. U. L 095 09/04/1992.

Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,

Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej

Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2003 r.

;Dz. U. UE L.03.236.17.

Opublikowane
2005-01-01
Jak cytować
PochećK. (2005). SOLVIT – skuteczna pomoc dla przedsiębiorcy w Unii Europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 77-82. https://doi.org/10.24917/717