Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji

  • Piotr Maśloch Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
Słowa kluczowe: globalizacja, cywilizacja

Abstrakt

Globalizacja – według Słownika Zarządzania i Finansów – oznacza: „proces upodabniania się gustów i oferty produktu na całym świecie, wskutek czego popyt jest zaspokajany  produktem globalnym, a nie lokalnymi”1 . Definicja taka jest jednak mocno – z różnych  względów – zawężona, dlatego globalizację powinno traktować się jako określenie zjawiska  ważniejszego i bardziej dalekosiężnego. W istocie, produktów globalnych jest niewiele,  globalizacja jest zatem realnym procesem zachodzącym w większości firm świata. Ich styl  myślenia i działania opiera się na globalnej perspektywie, w której ujmuje się klientów,  technologie, koszty, sojusze strategiczne i konkurentów…

Bibliografia

Bielański S., Biernat T. (red.), Wokół problematyki integracji europejskiej, Wyd. AdamMarszałek, Toruń 1999, s. 148.

Chodorek M., Globalizacja i jej wpływ na proces konkurowania przedsiębiorstw, [w:] Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, podred. M. J. Stankiewicza, Wyd. UMK, Toruń 2002.

Dicken P., Global Shift. The Internationalization of Economic Activity. Guilford Press, NewYork – London 1992.

Haffer M., Polskie przedsiębiorstwa a wyzwania globalizacji, [w:] Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, pod red. M. J. Stankiewicza,Wyd. UMK, Toruń 2002.

Koch R., Słownik Zarządzania i Finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wyd.

Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.

Kornacka D., Globalizacja – implikacje dla przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe US, Wyd.

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, nr 227.

Kornacka D., Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, [w:] Elementy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. S. Marek, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.

Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.

McGrew A., Conceptualizing Global Politics, [w:] Global Politics, pod red. A. McGrew,Polity Press. Cambridge 1992.

Ruigrok W., Van Tulder R., The Ideology of Interdependence. Doctoral Disseration. University of Amsterdam, Amsterdam 1993, za: Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996.

Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategie i zarządzanie, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2001.

Thurow L. C., Przyszłość kapitalizmu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999.

Yang X., Globalisation of the Automobile Industry: The United States, Japan and thePeople’s Republic of China, Praeger Publishers, Westport 1995.

Zorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Opublikowane
2005-01-01
Jak cytować
MaślochP. (2005). Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 17-26. https://doi.org/10.24917/710