Innowacyjna strategia zarządzania zapasami materiałów jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności jednostki gospodarczej

Autor

  • Paweł Żukowski Wyższa Szkoła Biznesu, National-Louis University w Nowym Sączu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.2.2

Słowa kluczowe:

innowacja, organizacja, zarządzanie, zapasy, konkurencyjność

Abstrakt

In the paper the design of the probabilistic model of reserves is discussed. The objective is the elaboration of the innovation optimal strategy of the management of reserves of the based materials in a manufacturing company. The author discusses the kind of a probabilistic model of reserves aiming at the elaboration of the best management of primary material in the manufacturing company. The probabilistic model of reserves allows to form the innovation optimal strategy of the (R, Z) type of the primary materials management due to the profits coming from low cost components in working and furniture manufacturing company

Bibliografia

Banaszyk P., Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, „Zeszyty Naukowe”, seria II, nr 152, AE, Poznań 2001.

Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu procesem zmian, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 2003.

Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 2003.

Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, WNT, Warszawa 2002.

Fijałkowski J., Technologia magazynowania, PW, Warszawa 1995.

Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja, wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltex, Warszawa 2001.

Grudzewski W. (red.), Badania operacyjne w organizacji i zarządzaniu, PWE, Warszawa 1985.

Wagner H. M., Badania operacyjne, PWE, Warszawa 1980.

Żukowski P., Concept of the Optimal Strategy of Material Reserves Management on the Base of Probabilistic Model in the Industrial Company (in) Manufacturing Engineering, 2000 and Beyond, University of Connecticut, Con., Storrs 1996.

Żukowski P., Kierowanie przedsiębiorstwem przemysłowym przy produkcji seryjnej (na przykładzie przemysłu meblarskiego), PWN, Warszawa 1989.

Żukowski P., Nowoczesne zarządzanie organizacją, WSZiA, Opole 2001.

Żukowski P., Podstawy nauk o zarządzaniu, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2004.

Żukowski P., Podstawy zarządzania organizacją, WSZiA, Opole 2003.

Żukowski P., Zasadnicze problemy współczesnej techniki, t. 1, Zagadnienia podstawowe, AR, Szczecin 1994.

Pobrania

Opublikowane

2006-01-01

Jak cytować

Żukowski, P. (2006). Innowacyjna strategia zarządzania zapasami materiałów jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności jednostki gospodarczej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 18–26. https://doi.org/10.24917/20833296.2.2