Przedsiębiorczość a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Autor

  • Zbigniew Ożdżyński Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.3.34

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, bezpieczeństwo drogowe

Abstrakt

The article presents examples of activities and enterprising attitudes researched by the author in the field of the enterprise in the improvement of the road safety.  There are also presented the examples of enterprising activities of many institutions interested in this matter - from government-institutions, including the Department of the National Education, the Department of Transport and Building, the National Council of Traffic Safety, provincial Centres of Road Traffic, the Police and schools, to the over government institutions like European Parliament and Council and private driving schools.  The author presents the system of education about traffic safety - puts emphasis on activities of the driving schools - as an example of enterprising activities. The article gives examples of protecting pedestrians in road accidents. The article compares also the chosen indicators concerning traffic accidents in Poland and in chosen countries of the European Union in years 2000-2004.

Bibliografia

Dane statystyczne KG Policji, http://www.policja.pl/?dzial=8, sierpień 2006 r.

Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013 Gambit 2005, przyjęty przez Radę Ministrów 19 kwietnia 2005 r. http://www.krbrd.gov.pl/gambit/gambit_2005.htm, sierpień 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, Dz.U. Nr 217 poz. 1834 http://www.mt.gov.pl/article/transport_drogowy/akty_prawne/rozporzadzenia/artic- le.php/id_item_tree/73064c79e8a4ca19415007c4b4f6defd/id_art/12518789634e4fbd2ab50071950f1833, sierpień 2006 r. (uaktualnienie adresu - październik 2007).

Samochód, który widzi, http://moomin.w.interia.pl/samochod_widzi_.html, 16.02.2005 r.

Sobieraj W., Strefa przeżycia, „Auto Sukces” 4/02.

Pobrania

Opublikowane

2007-01-01

Jak cytować

Ożdżyński, Z. (2007). Przedsiębiorczość a bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 270–277. https://doi.org/10.24917/20833296.3.34