Wpływ innowacyjności na efektywność współczesnych przedsiębiorstw

Autor

  • Krzysztof Rejman Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Instytut Turystyki i Rekreacji

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.3.28

Słowa kluczowe:

innowacyjność, przedsiębiorstw

Abstrakt

The term of innovation is a supplement to such fields as economics, psychology and marketing. There is a conviction among scientists that structuralized innovation is institutionalization and sanctioning in the organizing structure which is constantly tending to offer purchasers new and “better products”. It is also thought that innovation is a creation of a new and valuable phenomenon on the assumption a certain level of personal financial and social risk, but also with an assumption financial compensation or satisfaction. The main problem with introducing research in an enterprise is an existing gap between the stage of research and using commercial projects. This gap should be filled and this is the task of the firms that specialize in supporting the development. In our times innovation is an indispensable element of the activity of all enterprises in the area of competitiveness. A lot of academic publications have been adressed to this issue, the present article is a reference to the discussion on this problem.

Bibliografia

Ansoff H.J., 1985, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.

Bogdaniecki J., 1998, Zarządzanie innowacjami, SGH, Warszawa.

Ciupa S.W., 1997, Umowa o zakazie konkurencji w prawie pracy, C.H. Beck, Warszawa.

Kasprzyk S., 1980, Innowacje od koncepcji do produkcji, CRZZ, Warszawa.

Kotarbiński T., 1965, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław.

Kotler P., 1999, Marketing. Analiza. Planowanie. Wdrażanie i kontrola, Wyd. Felberg SJA, Warszawa.

Koźmiński A.K., Piotrowski W., 1998, Zarządzanie - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Koźmiński A.K., 1999, Zarządzanie - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Machaczka J., 1998, Zarządzanie rozwojem organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- -Kraków.

Okoń-Hordyńska E., 1998, Narodowy system innowacji w Polsce, AE, Katowice.

Penc J., 1995, Strategia zarządzania, Placet, Warszawa.

Poznański K., 1979, Innowacje w gospodarce kapitalistycznej, PWN, Warszawa.

Pszczołowski T., 1978, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.

Stawiasz E., 1999, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Łódź.

Stoner J. A. F., 1998, Kierowanie, PWE, Warszawa.

Targalski J., 1999, Przedsiębiorczość i rozwój firm, AE, Kraków.

Zieleniewski J., 1972, Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2007-01-01

Jak cytować

Rejman, K. (2007). Wpływ innowacyjności na efektywność współczesnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 220–224. https://doi.org/10.24917/20833296.3.28