Model i symulacja dynamiki systemu zarządzania organizacją gospodarczą (ujęcie modelowe)

Autor

  • Paweł Żukowski Wyższa Szkoła Biznesu, National-Louis University w Nowym Sączu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.3.27

Słowa kluczowe:

model, symulacja, dynamiki, zarządzanie

Abstrakt

This work describes dynamic model and simulation of a manufacturing company that manage operations, and analysis the reasons for changing processes inside the company in accordance with  a  change  in  the  stream of  incoming orders  for  finished products. Results of  computer simulation of the designed model, show some dynamic characteristics within different divisions of  the entire manufacturing company  throughout duration of  the production process.  In  the model of a production facility, different departments were taken into account. The departments are involved in activities related to flow of information, materials and prefabricated elements, production, products storage, and shipment.

Bibliografia

Ansoff H.I., 1995, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.

Badania operacyjne w organizacji i zarządzaniu, 1985, W. Grudzewski (red.), PWE, Warszawa.

Forrester J.W., 1961, Industrial dynamics, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2002, Przedsiębiorstwo przyszłości: wizja strategiczna, Difin, Warszawa.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2004, Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa.

Penc J., 2006a, Encyklopedia zarządzania, Akademica, Łódź.

Penc J., 2000, Kreatywne kierowanie, AW Placet, Warszawa.

Penc J., 2006b, Podstawy nowoczesnego zarządzania, Akademica, Łódź.

Rue L.W., Holland Ph.G., 1986, Strategic Management: Concepts and Experiences, McGraw-Hill Book Co., New York.

Thompson A.A., Stricland A.J., 1992, Strategy Formulation and Implementation, Richard D. Irwin, Cambridge.

Thompson A.A. jun., Strickland A.J., 1993, Strategic Management: Concepts and Cases, Richard D. Irwin, Boston.

Wagner H.M., 1980, Badanie operacyjne, PWE, Warszawa.

Żukowski P., Postrojenije i issliedowanije dinamiczieskoj modieli uprawlenija miebielnym priedprijatijem (sistiemnyj podchod), .Lesnoj Żurnał. 2/1990.

Żukowski P., Prusak Z., 1999, Design and Analysis of the Dynamic Management Model of a Manufac- turing Company [In:] The 15th International Conference on Production Research: Manufacturing for a Global Market (Ed. M.T. Hillery & H.J. Lewis), University of Limerick, Limerick (Ireland).

Żukowski P., Winnicki K., Grabowiecka R., 2000, The Management Model of an Agriculture Company. [In Problemy zarządzania agroprzemysłowym kompleksem Rosji].

Żukowski P., 2006, Podstawy nauk o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Pobrania

Opublikowane

2007-01-01

Jak cytować

Żukowski, P. (2007). Model i symulacja dynamiki systemu zarządzania organizacją gospodarczą (ujęcie modelowe). Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 212–219. https://doi.org/10.24917/20833296.3.27