Prasowy wizerunek przedsiębiorców

  • Paweł Czapliński Akademia Pomorska w Słupsku
Słowa kluczowe: prasa, wizerunek, przedsiębiorca

Abstrakt

Recently the image of an entrepreneur - that is still a subject of numerous stereotypes - has evolved. Despite the fact that the consciousness-transforming processes take a long time in the reference to Poles - one of the obvious factors is the world of politics - the growth of positive opinions about the honesty and industriousness of businessmen can be observed. In addition, the career of an entrepreneur is more and more desirable - in the parents’ view also for the children.

According to the research based on the example of Słupsk subregion, the entrepreneur’s image in the press is not homogenous. The groups of negative and positive attitudes are easily distinguished. The presented types of entrepreneurs are distinctly varied, but their recognition should be analyzed not stochastically, but as a process connected to the ongoing adaptation of economic subjects to the transforming environment.

Bibliografia

Augustyniak S., 2004, Świadomość ekonomiczna i wizerunek biznesu, ISP, Warszawa.

Bereta J., 2006, Bogaty jak Polak, „Ozon”, 16.03.2006 r.

Biały A., 2006, Bogaty, wykształcony, ale nielubiany, „Rzeczpospolita”, 20.02.2006 r.

Bochniarz H., 2006, Wizerunek przedsiębiorców w społeczeństwie, Raport: Odpowiedzialny biznes w Polsce w 2005 r., M. Jagielska, B. Rok (red.), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.

Kaczmarczyk A., 2003, Twarze sejmowej komisji, „Tygodnik Powszechny”, 16.03.2003 r.

Stanley T.J., Danko W.D., 1998, Sekrety amerykańskich milionerów, Warszawa.

Stefański D., 2006, Kogo nie psują pieniądze, „Inwestor finansowy - miesięcznik WGI dla inwestorów”, www.fundi.pl, 8.01.2007 r.

Szczepocka R., 2006, Czy media lubią przedsiębiorców? [w:] Przedsiębiorca i jego odbiór społeczny, Z.A. Walo (red.), Słupsk.

Szreder J., 2006, Portret przedsiębiorcy - wyobrażenia a rzeczywistość [w:] Przedsiębiorca i jego odbiór społeczny, Z.A. Walo (red.), Słupsk.

Zychowicz Z., 2001, Głos w dyskusji nad przyjęciem uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności, 83. posiedzenie Senatu RP.

Opublikowane
2007-01-01
Jak cytować
CzaplińskiP. (2007). Prasowy wizerunek przedsiębiorców. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 187-192. https://doi.org/10.24917/643