Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny - projekt pobudzenia przedsiębiorczości lokalnej

  • Janusz Machowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Słowa kluczowe: Płock, PP-T, przedsiębiorczość, park technologiczny

Abstrakt

A measure Establishing Environment Conducive to Enterprises Development was one ofstrategic goals of the Sectoral Operational Program Improvement of competitiveness of theeconomy, 2004-2006. This measure will be compatible with a development of the enterprisesand entrepreneurship in technology and industrial parks.Despite industrial and technology parks have similar goals, these facilities are different. Eachpark has its own unique nature because of its regional, cultural and economic conditions as wellas available growth potential.The initial profile of The P³ock Industrial and Technological Park created in July 2004//shareholders: PKN ORLEN /50%/ and City of Płock /50%/ was defined by the basic operationof PKN ORLEN and will benefit from financial and technological potential of this company.This program will activate the local R&B potential connected with the chemical industry andrelated fields, such as: environmental protection, waste treatment and recycling, logistics as wellas financial and banking services, IT, and telecommunications.

Bibliografia

Benko G., 1993, Geografia technopolii, PWN, Warszawa.

Dzierżanowski M., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E., 2005, Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, PARP, Warszawa.

Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, problemy badawcze, 2006, A. Żołnierski (red.), PARP, Warszawa.

Matusiak K.B., 1998, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości [w:] K.B. Matusiak, E. Stawasz (red.), Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, Łódź/Żyrardów.

Matusiak K.B., Matusiak M., 2005, Potencjał i zasoby parków technologicznych [w:] K.B. Matusiak (red.) Ośrodki innowacji w Polsce, PARP, SOOIPP, Poznań/Warszawa.

Matusiak K.B. (red.), 2005, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.

Ocena możliwości rozwojowych polskich Parków Przemysłowych. Raport dla ARP, 2006, IPI - The Institute for Industrial Promotion, Warszawa.

Parki naukowe i technologiczne. Polska perspektywa, 1999, B.M. Marciniec, J. Guliński (red.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

www.arp.pl.

www.parp.gov.pl.

www.paiz.gov.pl.

www.pppt.pl.

www.orlen.pl.

www.ump.pl.

www.pi.gov.pl.

www.sooiip.org.pl.

www.stim.org.pl.

Opublikowane
2007-01-01
Jak cytować
MachowskiJ. (2007). Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny - projekt pobudzenia przedsiębiorczości lokalnej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 101-107. https://doi.org/10.24917/626