Programy rozwoju przedsiębiorczości miasta Koszalin

  • Katarzyna Dajczak Politechnika Koszalińska
  • Anna Rychły-Lipińska Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, Koszalin

Abstrakt

Work in economic sphere is the priority of Koszalin. The key to development of Koszalin is thefocus on economic sphere on attraction the investors and the development of enterprise. Principle task of the provincial government, obliged to support the economic activity and the increase ofworkplaces, is to favor these works. The local council of Koszalin creates favorable environmentfor development of enterprise by initiation different programs of support for citys enterprise.

Bibliografia

Kraśnicka T., Wokół pojęcia przedsiębiorczości, „Przegląd Organizacji” 6/2002.

Miszczor M., 15 lat Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, „Moment - regionalny magazyn społeczno-gospodarczy” III/2005.

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata 2005-2007, Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin, Koszalin 2005.

Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie z 29.03.2001 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Koszalina.

Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie z 22.02.2002 r. w sprawie uchwalenia programu wspierania przedsiębiorczości na lata 2002-2005.

Vademecum przedsiębiorcy, 2004, R. Zdrojewski (red.), Agencja Wydawnicza Millenium, Koszalin.

www.koszalin.pl., 10.10.2006.

Opublikowane
2007-01-01
Jak cytować
DajczakK., & Rychły-LipińskaA. (2007). Programy rozwoju przedsiębiorczości miasta Koszalin. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 88-93. https://doi.org/10.24917/624