Duch przedsiębiorczości w proinwestycyjnych działaniach władz lokalnych

  • Wojciech Jarczewski Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, inwestycje, samorząd, lokalne

Abstrakt

The acquisition of new investors in a municipality is not a direct obligation of local govern-ments but rather one of the indications of the change in the philosophy of municipal manage-ment from administration (local government) to management (local governance). Time andcost consuming comprehensive proinvestment activities can be implemented only in thosemunicipalities where among the local authorities the spirit of entrepreneurship is alive. G. Gorzelak (1998) indicated that on the local level the leadership quality is the most endogenic factor oflocal success, including luring new investors.To examine the significance and diversity of local authorities attitudes in their pro-investment activities in the local governments, in fourteen selected municipalities in Poland a compa-rative analysis was conducted. Pro-investment activities, implemented since 1990, and theireffects, in the form of arrival of new investors, were studied. Our research covered the municipa-lities distinguished by potentially high investment attractiveness which is hardly dependent onthe local authorities activities: good transportation availability, considerable real-estate resour-ces that are suitable for potential investors and good availability of qualified labor force. Conse-quently, we excluded the municipalities in which even very intense works of their local authoritiesfailed to develop new opportunities to attract many new businesses

Bibliografia

Domański T., 2002, Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, T. CXII,. Warszawa.

Dziemianowicz W., Jałowiecki B., 2004, Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, Scholar, Warszawa.

Hambelton R., Bulloc S., 1996, Revitalizing local democracy the leadership options, Association of District Councils/Local Government Management Bard, London.

Jałowiecki B., 1999, Metropolie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.

Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, 2006, B. Domański, W. Jarczewski (red), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Kotler P., Asplund C., Rein I., Haider D., 1999, Marketing places Europe, Pearson Education Ltd., London.

Osborne D., Gaebler T., 1995, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina of Poznań, Poznań.

Polska centrum usług dla Europy. Nowe szanse inwestycji zagranicznych w Polsce, 2003, McKinsley&Company/Polska Rada Biznesu, Warszawa.

Rainisto S., 2003, Success factors of place marketing: a study of place marketing practices in northern Europe and the United States, University of Technology, Helsinki.

Sagan I., 2000, Miasto scena konfliktów i współpracy: rozwój miasta w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Swianiewicz P., Klimska U., 2003a, Czy wielkie miasta są sterowalne? Wpływ sytuacji politycznej na warunki zarządzania największymi miastami Polski, „Samorząd Terytorialny” 3/2003.

Swianiewicz P., Klimska U., 2003b, Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” 4 (14), 1541/2003.

Swianiewicz P., Łukomska J., 2004, Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego. Które polityki są skuteczne? „Samorząd Terytorialny” 6, 1432/2004.

Wells L., Wint A., 2000, Marketing a country: promotion as a tool for attracting foreign investment, FIAS, Washington.

Opublikowane
2007-01-01
Jak cytować
JarczewskiW. (2007). Duch przedsiębiorczości w proinwestycyjnych działaniach władz lokalnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 72-80. https://doi.org/10.24917/611