Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego

  • Krzysztof Wiedermann Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
Słowa kluczowe: efekt mnożnikowy, region, przemysł, motoryzacja, śląskie

Abstrakt

The goal of this article is to present the change in the economic structure of Silesian Provincebased on the growth in auto industry that, because of its wide partners relations and because ithas a lot of plants, it introduces very big factor effects in local and regional environment. Resultsof the research confirm the important role of auto industry in economic development of SilesianProvince.

Bibliografia

Bagdziński S., Maik W., 1994, Determinants of regional and spatial policy in the period of system transformation [w:] R. Domański, E. Judge (red.), Changes in the regional economy in the period of system transformation, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dicken P., Forsgreen M., Malmberg A., 1994, Local embeddedness and transnational corporations [In:] A. Amin, N. Thrift (eds), Globalisation, institutions and regional development in Europe, Oxford University Press, Oxford.

Dicken P., Malmberg A., 2001, Firms in territories: a relational perspective, Economic Geography, Clark University, Worcester.

Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Domański B., 2004, Local and regional embededdness of foreign industrial investors in Poland, „Prace Geograficzne”, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Domański B., Gwosdz K., Huculak M., Wiedermann K., 2005, Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe [w:] Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Mielec 1995-2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński i Agencja Rozwoju Przemysłu, Oddział Mielec, Kraków.

Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, 2005, B. Domański., K. Gwosdz (red.), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński i Agencja Rozwoju Przemysłu, Oddział Mielec, Kraków.

Grabher G., 1994, The disembedded regional economy: the transformation of East German industrial complexes into western enclaves [In:] A. Amin, N. Thrift (eds) Globalization, institutions and regional development in Europe, Oxford University Press, Oxford.

Hardy J., 1998, Cathedrals in the desert? Transnationals, corporate strategy and locality in Wrocław, Regional Studies, 32, Routledge, London.

Hayter R., Watts H.D., 1983, The geography of enterprise: a reappraisal, Progress in Human Geography, 7, Arnold, London.

Kukliński A., 1991, Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy europejskiej [w:] A. Kukliński, B. Jałowiecki (red.), Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy europejskiej, t. l, Studia Regionalne i Lokalne, l (34), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Scott A.J., 1988, New industrial space: flexible production and regional economic development in the USA and Western Europe, Pion, London.

Scott A.J., Storper M., 1987, High technology industry and regional development: a theoretical critique and reconstruction, International Social Science Journal, 112, UNESCO, Paris.

Sobala-Gwosdz A., 2000, The influence of large manufacturing firmson the local development of Jarosław in the 1990s [w:] T. Marszał (red.), Local eceonomy and urban development of Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Watts H.D., 1987, Industrial geography, John Wiley, New York.

Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny, 2004, T. Stryjakiewicz. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Opublikowane
2007-01-01
Jak cytować
WiedermannK. (2007). Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 24-35. https://doi.org/10.24917/606

Inne teksty tego samego autora