Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie - wybrane aspekty

  • Małgorzata Kosała Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
  • Agnieszka Pichur Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, działalność gospodarcza, młode pokolenie

Abstrakt

In European Union there has been growing interest in education in the area of entrepreneur-ship. Programs and agendas present the ideas for training in entrepreneurial attitude for groupsof different age. This paper is a contribution to the research on entrepreneurial attitude amongyoung people. The article is based on survey conducted at Cracow University of Economicsamong the third year students who attended to the academic course of entrepreneurship. The ar-ticle synthesizes students opinions, experience and plans for the nearest future. The maininterest of the research is whether the young people already consider being entrepreneur as a pathfor professional career.

Biogramy autorów

Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
Agnieszka Pichur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Bibliografia

Piasecki B., 1997, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Targalski J., 2003, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Targalski J., Kosała M., Pichur A., 2007, Postawy przedsiębiorcze wśród studentów kierunku ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Analiza wyników badań [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.

Opublikowane
2008-01-01
Jak cytować
KosałaM., & PichurA. (2008). Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie - wybrane aspekty. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 357-364. https://doi.org/10.24917/598