Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum

  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Joanna Kudełko Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Mariola Tracz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii
  • Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
  • Wioletta Kilar Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Słowa kluczowe: projekt, podstawa, programowa, podstawy przedsiębiorczości

Abstrakt

The team of scholars from Cracow University of Economics and Pedagogical Universityof Cracow headed by T. Rachwa³ and under auspices of Komisja Nadzoru Finansowego, mindfulof modern trends in the development of civilization and consequential need to form the entrepre-neurial attitudes on all stages of human growth, has developed the new concept of the base forcurriculum of basis for entrepreneurships classes in general high schools, profiled high scho-ols and technical high schools. The curriculum will be the fundament for the including thissubject to he Matura exam (lack of the curriculum prevent it from including now). So the numberof optional exams will be bigger and this is the important matter for the students of profiled highschools and technical high schools who have fewer lessons then the other students on thesubject required on Matura exam and have no possibilities to get a grade for neither economicsubject. Besides the including it to Matura exam will allow to count this grade as a factor duringthe recruitment procedures into the higher economical schools, will enhance the opportunitiesfor the graduates and will improve the role of economic education in the eyes of people, and willpopularize the entrepreneurial attitudes in Poland (this is one of the few of developed countrywhere this is impossible). Besides the prestige in the structure of school education probably willbe improved and the level of the teaching this subject will be enhanced, and the teachers will bebetter prepared.

Biogram autora

Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
Krzysztof Wach, dr hab., prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (przedsiębiorczość międzynarodowa), doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (przedsiębiorczość strategiczna), specjalista z zakresu przedsiębiorczości międzynarodowej. Autor kilkunastu książek, ponad 150 publikacji naukowych, redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Entrepreneurial Business and Economics Review” (EBER), członek komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych, w tym rocznika „Przedsiębiorczość–Edukacja”. W latach 2012–2014 pełnił funkcję krajowego eksperta Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz eksperta Komisji Europejskiej ds. przedsiębiorczości. Jest uczestnikiem międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych (m.in. Jean Monnet, Atlantis, International Visegrad Fund, Central European Initiative). Wygłaszał gościnne wykłady m.in. w Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Roosevelt University (Chicago, USA), University of Detroit Mercy (Detroit, USA), Loyola University Chicago (Chicago, USA), Northumbria University (Newcastle, UK), Univercity College London (UK), Universidad Politécnica de Cartagena (Kartagena, Hiszpania).
Opublikowane
2008-01-01
Jak cytować
RachwałT., KudełkoJ., TraczM., WachK., & KilarW. (2008). Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 322-334. https://doi.org/10.24917/572

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>