Etyka i edukacja a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Autor

  • Zbigniew Ożdżyński Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.4.31

Słowa kluczowe:

etyka, edukacja, bezpieczeństwo, ruch drogowy

Abstrakt

The article presents the examples of ethical attitudes in the actions and the enterprisingattitudes in the field of road safety.Ethical attitudes in business were discussed in reference to the example of education systemof traffic safety. As the illustration of ethical attitudes in the education actions of WojewódzkiOrodek Ruchu Drogowego and the private centers and association of drivers training werediscussed.The chosen questions of ethics in construction trade and motorway services also werementioned. In the article, the chosen indicators of road accidents in Poland and in EuropeanUnion in years 20052006 and firs half on 2007, were presented and compared.

Bibliografia

Baster J., Instrumenty organizacyjne wspomagające promocję etycznych zachowań w urzędzie, www.wsap.bialystok.pl/pub/Referaty/Baster.pdf, lipiec 2007 r.

Czerniszewski W., Drogi śmierci, http://auto.gazeta.pl/auto/1,48316,4326962.html, sierpień 2007 r.

Encyklopedia Samochodowa w AutoEXPERT nr 1/2002.

Etyka zawodu nauczyciela-wychowawcy, Seminarium naukowe, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 18.01.2007 r., http://www.gwsh.gda.pl/tmp/wstep.htm, lipiec 2007 r.

Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 200520072013 GAMBIT 2005, przyjęty przez Radę Ministrów 19.04.2005 r. http://www.krbrd.gov.pl/gambit/gambit_2005.htm, sierpień 2006 r.

Ożdżyński Z., Przedsiębiorczość a bezpieczeństwo ruchu drogowego, referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Metodycznej Konferencji Naukowej pt.: Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 9 i 10.10.2006 r.

Pieszak B., Etyka zawodu nauczycielskiego w świetle przemian systemu edukacyjnego http://www.pro- fesor.pl/mat/na7/na7_b_pieszak_030813_3.php, lipiec 2007 r.

Popularna Encyklopedia Powszechna, Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków 1999.

Siłka W., Teoria ruchu samochodu, WNT, Warszawa 2002.

Smolski R., Smolski M., Stadtmüller E., 1999, Słownik encyklopedyczny Edukacja Obywatelska, Wydawnictwa Europa, Warszawa.

Sprawozdanie: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2006 r. http://www.krbrd.gov.pl/krajowa%20rada%20brd/sprawozdania/2006/2006.htm, lipiec 2007 r.

Talarczyk T., Bez ryzyka. Trening bezpiecznej jazdy, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 2001.

Pobrania

Opublikowane

2008-01-01

Jak cytować

Ożdżyński, Z. (2008). Etyka i edukacja a bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 310–318. https://doi.org/10.24917/20833296.4.31