Model ekonomii współpracy w koncepcji miast Smart

  • Jacek Rudewicz Uniwersytet Szczeciński Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania
Słowa kluczowe: ekonomia współpracy, miasto, rozwój, Smart City, studia miejskie, usługi

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu było rozpoznanie nowych możliwości i obszarów rynku dla przedsiębiorczości wykorzystującej współczesne technologie komunikacyjne oraz rozwiązania organizacyjne mieszczące się w ramach pojęcia ekonomii współpracy. Celem stało się również skonfrontowanie tych obszarów z modelem miasta inteligentnego (Smart City). W związku z deskryptywnym charakterem artykułu zaprezentowano w nim przykłady obszarów działalności podmiotów gospodarczych ekonomii współpracy. Naszkicowano rolę tego typu ekonomii w rozwoju miast, a także jej znaczenie we wdrażaniu koncepcji miasta inteligentnego. Zarysowany został także stojący przed włodarzami miast oraz regulatorami problem dynamicznego rozwoju ekonomii współpracy (sharing economy – inne tłumaczenie na język polski to ekonomia współdzielenia). Stanowi on problem, gdyż ze względu na swój charakter i wykorzystywane kanały komunikacji w wymianie rynkowej (aplikacje, serwisy społecznościowe, smartfony) pozostaje poza pełną kontrolą. Podmioty działające według zasad ekonomii współpracy stanowią rosnącą konkurencją dla przedsiębiorców działających w tradycyjnych strukturach organizacyjnych i podlegających regulacjom prawnym oraz fiskalnym. Początkowo niedostrzegany alternatywny rynek usług opartych na komunikacji internetowej w wielu przypadkach rozrósł się i zdominował tradycyjne usługi, np. w centrach miast. Cele artykułu realizowane są przez przegląd literatury i doniesień internetowych – ze względu na specyfikę tematu najbardziej aktualnych źródeł informacji. W artykule treść uzupełniana jest własnymi obserwacjami autora.

Biogram autora

Jacek Rudewicz, Uniwersytet Szczeciński Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania

Jacek Rudewicz, dr inż., Uniwersytet Szczeciński, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Autor jest adiunktem w Zakładzie Badań Miast i Regionów. Ukończył kierunek geografia ze specjalnością geografia społeczno-ekonomiczna, kierunek zarządzanie i marketing oraz ekonomia. Obronił doktorat pt. Rozwój zrównoważony wielkich miast w Polsce. W pracy naukowej zajmuje się studiami miejskimi, rozwojem zrównoważonym, rozwojem regionalnym, teorią systemów.

Bibliografia

Airbnb Policy Tool Chest. (2019; 15 listopada). Pozyskano z: https://www.airbnbcitizen.com/wp-content/ uploads/2016/12/National_PublicPolicyTool-ChestReport-v3.pdf

Albino, V., Berardi, U., Dangelico, R.M. (2018). Smart cities: definitions, dimensions, and performance. Journal of Urban Technology, 22(1), 1723–1738.

Azkuna, I. (2012). Smart Cities Study. International study on the situation of ICT, innovation and Knowledge in cities. Bilbao: The Committee of Digital and Knowledge‐based Cities of UCLG.

Botsman, R. (2015; 2019, 1 stycznia). Defining the Sharing Economy: What is Collaborative Consumption – And What isn’t?. Pozyskano z: https://www.fastcompany.com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-is-collaborative-consumption-and-what-isnt

Botsman, R., Rogers, R. (2010). What’s Mine is Yours. The Rise of Collaborative Consumption. New York: HarperCollins.

Chase, R. (2015). How People and Platforms Are Inventing the Collaborative Economy and Reinventing Capitalism. New York: Public Affairs.

Chojnicki, Z. (1989). Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. Przegląd Geograficzny, 60(3), 491– 510.

Cohen, B. (2014; 2019, 1 stycznia). The Top 10 Smart Cities on the Planet. Pozyskano z: https://www. fastcompany.com/3038765/the-smartest-cities-in-the-world

Cohen, B. (2015; 2019, 1 lutego). The 3 Generations Of Smart Cities. Inside the development of the technology driven city. Pozyskano z: https://www.fastcompany.com/3047795/the-3–generations-of-smart-cities

Lu, C., Kandampully, J. (2016). What drives customers to use accessbased sharing options in the hospitality industry?, Research in Hospitality Management, 6(2), 119–125.

Deloitte. (2015; 2019, 1 lutego). Smart Cities. How rapid advances in technology reshaping our economy and society. Version 1.0. Pozyskano z: https://www2.deloitte.com/tr/en/pages/public-sector/articles/smart-cities.html

De Santis, R., Fasano, A., Mignolli, N., Villa, A. (2014). Smart City: fact and fiction. MPRA. Pozyskano z: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54536/1/MPRA_paper_54536.pdf

Ganapati, S., Reddick, C.G. (2018). Prospects and challenges of sharing economy for the public sector. Government Information Quarterly, 35, 77–87.

Gansky, L. (2012). The Mesh: Why the Future of Business Is Sharing. New York: Portfolio Penguin. PWC. (2015). The Sharing Economy. Consumer Intelligence Series. The Sharing Economy. Pozyskano z: https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2015/05/pwc_etude_sharing_economy.pdf

Gavaldà, J., Ribera, R. (2012). Barcelona 5.0: From Knowledge to Smartness? Working Paper Series, WP12–002. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Giffinger, R., Haindlmaier, G. (2010). Smart Cities Ranking: an Effective Instrument for the Positioning of Cities? ACE: Architecture, City and Environment, 4, 6–26.

Gotlibowska, K. (2018). Propozycja modelu miasta inteligentnego (Smart City) opartego na zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w jego rozwoju. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 42, 67–80.

Griswold, A. (2016; 2019, 15 stycznia). Airbnb’s valuation exceeds that of every major hotel chain. Pozyskano z: https://www.theatlas.com/charts/HyjvbqfD

Ishida, T. (2017). Digital City, Smart City and Beyond. Conference Paper. Pozyskano z: https://www. researchgate.net/publication/317033563_Digital_City_Smart_City_and_Beyond

Martin, C.J., Upham, P., Budd, L. (2015). Commercial orientation in grassroots social innovation: insights from the sharing economy. Ecological Economics, 118, 240–251.

McLaren, D., Agyeman, J. (2015). Sharing Cities: A Case for Truly Smart and Sustainable Cities. Cambridge: MIT Press.

Mierzejewska, L. (2015). Zrównoważony rozwój miasta – wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele. Problemy Rozwoju Miast, XII, 5–11.

Muñoz, P., Cohen, B. (2017). Mapping out the sharing economy: A configurational approach to sharing business modeling, Technological Forecasting and Social Change, 125, 21–37.

Owyang, J. (2014; 2019, 1 lutego). Framework: Collaborative Economy Honeycomb. Pozyskano z: http:// www.web-strategist.com/blog/2014/05/05/framework-collaborative-economy-honeycomb-os- fest14

Owyang, J. (2019, 1 lutego). Roadmap: Five Phases of Digital Eras. Pozyskano z: http://www. web-strategist.com/blog

Ramaprasad, A., Sánchez-Ortiz, A., Syn, T. (2017). A Unified Definition of a Smart City. In: Janssen M. et al. (red.) Electronic Government. EGOV 2017. Lecture Notes in Computer Science, 10428.

Renken, K., Schor, J. (2017). Putting the sharing economy into perspective. Environmental Innovation and Societal Transitions, 23, 3–10.

Reza Habibi, M., Davidson, A., Laroche, M. (2017). What managers should know about the sharing economy. Business Horizons, 60, 113–121.

Selloni, D. (2017). CoDesign for Public-Interest Services. Research for Development. Cham: Springer International Publishig AG.

Smart Cities Council, portal internetowy: https://smartcitiescouncil.com/

Smart Cities. Ranking of European medium-sized cities. Final report Edited by the Centre of Regional Science. (2007). Vienna UT. Pozyskano z: http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_fi- nal_report.pdf

Stokes, K., Clarence, E., Anderson, L., Rinne, A. (2014). Making Sense of the UK Collaborative Economy. Pozyskano z: www.collaboriamo.org/media/2014/10/making_sense_of_the_uk_collaborative_ economy_14.pdf

U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, Office of the Chief Economist (ESA). (2016). Digital matching firms: A new definition in the “sharing economy”: space. ESA Issue Brief, 1–16. Pozyskano z: http://www.esa.gov/sites/default/files/digital-matching-firms-new-defi- nition-sharing-economy-space.pdf

Vaughan, R., Daverio, R. (2016). Assessing the size and presence of the collaborative economy in Europe. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16952/attachments/1/translations/en/ renditions/native

Opublikowane
2019-12-28
Jak cytować
RudewiczJ. (2019). Model ekonomii współpracy w koncepcji miast Smart. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(2), 153–170. https://doi.org/10.24917/20833296.152.11