Wprowadzenie

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Opublikowane
2019-12-28
Jak cytować
ZiołoZ., & RachwałT. (2019). Wprowadzenie. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(2). Pobrano z https://p-e.up.krakow.pl/article/view/5686