Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych

  • Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Katedra Rachunkowości
Słowa kluczowe: kreatywna, księgowość, sprawozdania, finansowe

Abstrakt

The balance policy is not the art of what is possible but also the art of what is permissible bythe law. Testify about these occurrences qualified as: creative accounting, window dressing,incomes smoothing or off balance sheet financing. The aim of article is to present the mainfactors of creative accounting based on the examples of analyses many firms from the worldand Polish companies as an instrument of management in the company.

Bibliografia

Cebrowska T., Jeżowski M., Fałszowanie i fryzowanie bilansów nieco historii, Problemy rachunkowości, 1/2000.

Dutlinger J., Fałszywe bilanse, Nakład Biblioteki Handlowej w Warszawie, Warszawa 1912.

Hołda A., Nowak W., Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 13(69), Warszawa 2003.

Kamela-Sowińska A., Skąd się wzięła sprawa „Enronu”, Rachunkowość, 4/2003.

Krzywda D., Rachunkowość finansowa, FRR w Polsce, Warszawa 1999.

Kutera M., Hołda A., Surdykowska S., Oszustwa księgowe teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa 2006.

Mączyńska E., 2002a, Nie twórcza, tylko agresywna, Gazeta Prawna, nr 219/2002.

Mączyńska E., Białe plamy i pułapki dzisiejszej rachunkowości, Rachunkowość, 9/2007.

Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, A. Potocki (red.), Wyd. Difin, Warszawa 2007.

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Standard nr 240: Odpowiedzialność biegłego rewidenta za uwzględnianie podczas badania sprawozdania finansowego możliwości wystąpienia oszustw i błędów.

Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007.

Sojak S., Kreatywna rachunkowość fałszerstwo czy pomysł na wyższy zysk?, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, J. Wiśniewski (red.), nr 3(3) 2003/2004, Wyd. WSB w Poznaniu.

Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, G.K. Świderska (red.), Wyd. Difin, Warszawa 2006.

Wiśniewska J., Przestrzeganie etyki w praktyce rachunkowości w ocenie biegłych rewidentów, Problemy rachunkowości, kwiecień-czerwiec 2006.

Opublikowane
2008-01-01
Jak cytować
TokarskiM. (2008). Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 289-295. https://doi.org/10.24917/20833296.4.28