Korzyści z wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie

Autor

  • Kornelia Bem-Kozieł Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.4.23

Słowa kluczowe:

społeczna odpowiedzialność, biznes

Abstrakt

The corporate social responsibility a completely new idea until quite recently becomesmore and more indispensable in the company strategy. It is so because nowadays CSR isassociated with a series of benefits.The paper presents the very idea of social responsibility of  business company as well asthe definition of stakeholders. It also shows profits from the using the CSR programs ina company. The last part of the paper presents results of the research that confirms CSR is notjust a philanthropic activity but also a factor that brings benefits to the company and its localcommunity

Bibliografia

Bazzichi O., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa [w:] Społeczeństwo, Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła, 55/56 (3/4)/2003.

Bąk M., Bednarz P., Kulawczuk P., Rataj R., Szczęśniak A., Zając P., Analiza korzyści ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Streszczenie i wnioski, Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, badanie dostępne na stronie fundacji: http://www.iped.pl/publikacje.php.

Co PR-owcy myślą o CSR? Raport z badania na temat postaw PR-owców wobec idei CSR, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Polskie Stowarzyszenie Public Relations [w:] Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce w 2006 roku. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2007.

Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, W. Gasparski (red.), 2003, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Komińskiego, Warszawa.

Filek J., 2006, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.

Gryszka M., Etycznie znaczy skutecznie [w:] W. Gasparski (red.), 2002, Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN & WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa.

Lewicka-Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.

Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes: wiedza postawy praktyka, Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowany we współpracy z Bankiem Światowym i Akademią Rozwoju Filantropii, Warszawa 2003.

Pierwsze w Polsce kompleksowe badanie na temat postaw konsumentów oraz liderów opinii wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu, Komunikowanie na rzecz CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa 2003.

Rok B., 2004, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie; Akademia Rozwoju Filantropi w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.

Sójka J.; Czy należy ukrywać strategiczny wymiar etyki? [w:] W. Gasparski (red.), 2003, Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Komińskiego, Warszawa.

What Does Business Think about Corporate Social Responsibility? Part II: A Comparison of Attitudes and Practices in Hungary, Poland and Slovakia, Enabling a Better Environment for CSR in CEE Countries Project (publikacja elektroniczna).

Young S., 2005, Etyczny kapitalizm, METAmorfoza, Wrocław.

Pobrania

Opublikowane

2008-01-01

Jak cytować

Bem-Kozieł, K. (2008). Korzyści z wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 249–259. https://doi.org/10.24917/20833296.4.23