Wsparcie konsultacyjne dla przedsiębiorstw Ukrainy w dziedzinie zagranicznej działalnoœści gospodarczej

  • Igor Żurba Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki, Instytut Stosunków Międzynarodowych
Słowa kluczowe: konsultacje, Ukraina, przedsiębiorstwa

Abstrakt

In the process of globalization and development of the international business relation between countries the foreign investments are particularly important for both all the country and theindividual companies. On the present level of the growth of world economy the flows of foreigninvestments are the priority for national economy and the direction for a lot of the big, middleand small companies from every trade: industry, agriculture, construction, transport, finance etc. The company may improve its effectiveness in the area of foreign business when the executives ask for advice the professional consultants and experts in economics and management. The subject of this article is the analyses of the conditions and opportunities of Ukrainiancompanies that are going to invest abroad, to benefit from the consulting services.

Bibliografia

Cychan T.W., Konsultingowe usługi na Ukrainie: polityka cenowa, Teoria i praktyka zarządzania, 4/2004.

Konsulting na Ukrainie, Asocjacja Ukrkonsałting, Kijów 1996.

Kotler F., Podstawy marketingu, M: Progres, Kijów 1990.

Makogon J.W., Zewnętrzno ekonomiczna działalność: organizacja, zarządzanie, prognozowanie, Alfapres, Donieck 2004, s. 334.

Muzyczenko A.S., Państwowe regulowanie działalności inwestycyjnej, Formowanie stosunków rynkowych w Ukrainie, 9/2004, s. 46-53.

Warnalij Z.S., Problemy i perspektywy wstępu Ukrainy do światowej Organizacji Handlu, Strategica panorama, 2/2002, s. 171-176.

Woronkowa A.E., Strategiczne zarządzanie potencjałem przedsiębiorstwa zdolnym do konkurencji: diagnoza i organizacja, monografia, Wyd. Wschodnioukraińskiego Narodowego Uniwersytetu im. W. Dala, Ługansk 2004, s. 320.

Opublikowane
2008-02-01
Jak cytować
ŻurbaI. (2008). Wsparcie konsultacyjne dla przedsiębiorstw Ukrainy w dziedzinie zagranicznej działalnoœści gospodarczej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 192-201. https://doi.org/10.24917/556