Potencjał innowacyjny i eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego

  • Małgorzata Wilczyńska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
Słowa kluczowe: innowacyjność, eksport, MŚP, podkarpackie

Abstrakt

The European Union treats the small and medium-sized enterprise sector as the source of competitiveness of European economy and the source of economic development. Small and mediumenterprises contribute to the internal market stimulation through the development of internatio-nal contacts. 22 % of SMEs must face foreign competition, over 50 % declare being in competi-tion with national enterprises. The main elements of competitiveness for SME are: consumerservice, product quality, and price. In this way SMEs contribute to the improvement of consumers conditions in the EU. SMEs also play an important role in inventing and introducingtechnological innovations, which involves the improvement of life quality, employment, effi-ciency and competition.In addition, SMEs undertake the actions with regard to social matters (over 50% of enterprises).The most frequent effects of this action are: ethics, relations with local community, clientsloyalty, employees satisfaction.

Bibliografia

Bojar E., 2005, Ekonomia w dobie globalizacji, E. Bojar, K. Pylak (red.), [w:] Globalizacja w kontekście przemian społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.

Bojar E., Pylak K., 2005 , Globalizacja a regionalizm [w:] Problemy rozwoju i zarządzania w gospodarce globalnej, M. Bałtowski, H. Ponikowski (red.), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin.

Ekonomia w dobie globalizacji, 2005, E. Bojar (red.), Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.

Makieła Z., 2006, Próba delimitacji Krakowskiego i Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego [w:] Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny, Z. Makieła, R. Fedan (red.), Krakowska Wyższa Szkoła im. A.F. Modrzewskiego, Kraków.

Makieła Z., 2006, The influence of scientific research on development of high technologies and the structure of industry in Poland [w:] Croatian Communication Association, Informatologia, no. 39/ 2006, Zagreb.

Makieła Z., 2006, The scientic research and its influence of the development of high-tech companies in the structure of the industry of Poland [w:] Society and tehnology, Electronic Media in Transition 2006, J. Plenkowic (ed.), , Rijeka, Croatia, Croation Communication Association, InfoUniwersity of Rijekarmatologia, no. 10/2006, Zagreb.

Makieła Z., 2006, Wybrane spostrzeżenia dotyczące kształcenia kadr dla gospodarki przestrzennej [w:] Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej, S.T. Kudłacz (red.), Biuletyn KPZK PAN, z. 224.

Malisiewicz E., 2007, Małe metropolie siłą napędową rozwoju regionu (na przykładzie Rzeszowa) [w:] Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów Lwów, Z. Makieła, R. Fedan (red.), Biuletyn KPZK PAN, z. 230, Warszawa.

Markowski T., 2005, Zarządzanie obszarem metropolitalnym [w:] Obszar metropolitalny Łodzi, Wyzwania i problemy, Biuletyn KPZK PAN, z. 215.

Markowski T., Marszał T., 2002, Polycentric metropolitan Regions New Concepts and Experiences, Studia Regionalne, vol. XI, Warszawa.

Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, PAN KPZK, Warszawa.

Pietrzyk I., 2002, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa.

Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, I. Pietrzyk (red.), 1998, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów Lwów, Z. Makieła, R. Fedan (red.), 2007, Biuletyn KPZK PAN, z. 230.

Sobala-Gwosdz A., 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, IGiGP, UJ, Kraków.

-Sobala-Gwosdz A., 2005, Rozwój Mielca na tle województwa podkarpackiego [w:] Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, B. Domański, K. Gwosdz (red.), IGiGP, UJ, Kraków-Mielec, 133-146.

Sobala-Gwosdz A., Działek J., Gwosdz K. i in., 2006, Inwestycje zagraniczne w województwie pod- karpackim do 2005 roku, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów.

Szromnik A., 2007, Marketing terytorialny, Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.

Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, J. Targalski (red.), 1999, Kraków.

Opublikowane
2008-01-01
Jak cytować
WilczyńskaM. (2008). Potencjał innowacyjny i eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 130-136. https://doi.org/10.24917/549