Rola funduszy strukturalnych w latach 2007-–2013 w budowie gospodarki opartej na wiedzy

Autor

  • Robert Lisowski Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Biuro Projektów Unijnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.4.10

Słowa kluczowe:

fundusze strukturalne, GOW

Abstrakt

Joining the structures of European Union, Poland started the implementation the LisbonStrategy that aims to make the economy of European Union the most competitive, dynamic andknowledge-based in the world by the year 2010. Among all the structural funds that Polandreceived for the years 2007-2013, the biggest money supporting the development of innovative,based on knowledge economy are to be found in the Innovation Economy Operational Programme as well as the Human Capital Operational Programme. The funds will help to make a breakthrough in Polish economy in the areas of innovativeness and competitiveness by means ofknowledge, education and utilitarian scientific researches. Such development will make thenational economy more competitive both in Europe and in the world.

Bibliografia

Lisowski R., 2007, Europejski Fundusz Społeczny próba bilansu wdrażania w latach 2004-2006 [w:] Fundusze unijne - czy wykorzystamy szanse dla Polski, T. Sanecki (red.), Kraków.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, wersja zatwierdzona przez Radę Ministrów 30.10.2007 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007-2013, wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską,wrzesień 2007 r.

Sartorius W., 2006, Gospodarka oparta na wiedzy i społeczeństwo informacyjne w Polsce Wschodniej, Warszawa.

Tomkiewicz N., 2007, Obszar wspierania przedsiębiorczoci [w:] Fundusze unijne - czy wykorzystamy szanse dla Polski, T. Sanecki (red.), Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2008-01-01

Jak cytować

Lisowski, R. (2008). Rola funduszy strukturalnych w latach 2007-–2013 w budowie gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 119–124. https://doi.org/10.24917/20833296.4.10