Innowacyjnoœść polskich przedsiębiorstw na tle Unii Europejskiej

  • Paweł Mielcarek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Słowa kluczowe: innowacyjność, przedsiębiorstwa, UE

Abstrakt

One of the most crucial factors of development of a knowledge-based economy is the innovativeness of enterprises, which leads to the growth the competitiveness of firms and econo-mies. The main goal of the article is to examine the innovativeness of Polish enterprises againstthe backcloth of the European Union and relation of innovativeness and development of knowledge-based economy. According to a study carried out by Eurostat (CIS 4) in the years 2002-2004, the chief source of innovation in Poland and the entire European Union is enterprises inhouse research. A much less significant role is played by higher schools and public R&D units.Polish enterprises are below the EU average, both in terms of the proportion of firms engaged ininnovative activity and the proportion of those which have applied for patents.

Bibliografia

Chojnicki Z., Czyż T., 2006, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Galar R., 2001, Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe [w:] A. Kukliński (red.) Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski w XXI wieku, KBN, Warszawa.

Jasiński A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.

Polska a gospodarka oparta na wiedzy, 2004, Bank Światowy, Wyd. Rewasz, Pruszków.

Porwit K., 2001, Cechy gospodarki opartej na wiedzy (GOW), ich współczesne znaczenie i warunki skutecznoci [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski w XXI wieku., KBN, Warszawa.

Stymulowanie intensywności B+R w UE, 2003, Komisja Europejska, Bruksela.

Wawrzyniak B., Staniewski W., 2001, Gospodarka oparta na wiedzy perspektywa przedsiębiorstwa [w:] A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski w XXI wieku, KBN, Warszawa.

Witryna internetowa: www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 2007.

Opublikowane
2008-01-01
Jak cytować
MielcarekP. (2008). Innowacyjnoœść polskich przedsiębiorstw na tle Unii Europejskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 110-118. https://doi.org/10.24917/20833296.4.9