Centra transferu technologii jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Autor

  • Urszula Grzyb Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.4.5

Słowa kluczowe:

CTT, centra transferu technologii, GOW

Abstrakt

The article shows relations between academia and industry based on Technology Transfer Process, i.e. process of developing the practical applications of the results of scientific research.Technology Transfer Centres (TTC) are main instruments of the cooperation for the companiesand universities where knowledge and innovation transfer is limited by a lot of factors: stereo-types, reality of post-communist country, modern influence of knowledge-based economy andtechnology opportunities. Polish technology marketplace have to be innovative, but it dependson our entrepreneurship and good relationships between many institutions, that help Polish economy to growth. TTC provide leadership and expertise to promote and effect the timely transfer of knowledge and technology to development of the products and processes that improve knowledge-based economy

Bibliografia

Cichocki T., 2005, Europejska sieć centrów transferu technologii przy uczelniach UE [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka światowe doświadczenia, J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 53.

Dzierżanowski M., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E., 2005, Analiza stanu i kierunki rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce. Załączniki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 92.

Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, 2005, K.B. Matusiak (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 21.

Matusiak K.B., 2006, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości przesłanki, polityka, instytucje, Radom Łódź, s. 354.

Nikitin Ł., 2006, Przedsiębiorczość akademicka oraz współpraca nauki z przemysłem [w:] Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw, INTELTRANS 2006, IV Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków 1315 września, s. 133.

Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, 2006, M. Zawicki (red.), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 12.

Włosiński W., Transfer technologii, www.forumakad.pl/archiwum/2000/04/artykuly/22-okolice_nauki.htm, 25.09.2007 r.

Woronecki J., Nowa gospodarka - miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, A. Kukliński (red.), KBN, Warszawa 2001, s. 51.

Pobrania

Opublikowane

2008-01-01

Jak cytować

Grzyb, U. (2008). Centra transferu technologii jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 70–74. https://doi.org/10.24917/20833296.4.5