Wprowadzenie

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Opublikowane
2019-06-13
Jak cytować
ZiołoZ., & RachwałT. (2019). Wprowadzenie. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1), 3-4. https://doi.org/10.24917/4897
Dział
Wprowadzenie