Wprowadzenie

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Opublikowane
2019-06-13
Jak cytować
ZiołoZ., & RachwałT. (2019). Wprowadzenie. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1), 3-4. https://doi.org/10.24917/4897

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>