Technologia informacyjna i przedsiębiorczość w szkoleniu kandydatów na kierowców

  • Zbigniew Ożdżyński Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie
Słowa kluczowe: IT, przedsiębiorczość, szkolenia, kierowcy

Abstrakt

The article discusses the role of enterprise and Information technology in the trainingcandidates for driving instructors.The necessary of using the Information technology during the training was pointed out.Also, the influence of Information Technologies on the basic teaching methods, like principleof visual method and connections between theories and practice, was quoted.It underlines the role of instructor in process of new drivers’ education. The necessity ofcreation a new teaching model was pointed out. The article also emphasizes the importance of enterprise and information technology in theself-training for candidates for drivers and instructors; it also shows the drivers and instructorsas representatives of information society.

Bibliografia

Bogacka-Osińska B., Królicka E., 2000, Program nauczania dla gimnazjum. Wychowanie komunikacyjne,numer dopuszczenia DKW-4014-129/2000, WSiP, www.wsip.com.pl/index.php/ wsip_site/content/download/3405/26716/file/wychowanie_komunikacyjne_gim.pdf,

Chrzanowska E., Starzec K., Wojtal B, 2008, Będę bezpiecznym kierowcą, Przedszkole nr 6, Tychy, program autorski, www.przedszkola.edu.pl/_publikacje07/bezpieczny_kierowca.doc

Janczewski J., 2005, Kryteria i miary oceny przedsiębiorczości małej firmy [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Przedsiębiorczość – Edukacja nr 1,Wydawnictwo „MiWa”, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków.

Oleński J., 1997, Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa.

Sysło M.M. (a) 2008, Szkolny leksykon informatyczny, http://www.wsipnet.pl/cgi-bin/sli/sas.cgi?r=1045&p=50c9.1&version.typ=2&f=DOC

Sysło M. M. (b) 2008, Szkoła jako instytucja ustawicznego kształcenia i związana z tym rola technologii informacyjnej, http://www.wsipnet.pl/dane/pliki/kluby/8//LLL%20-%20Krakow.pdf

Wspomaganie zarządzania firmą komunikacyjną przy pomocy systemu Municom.premium, materiały reklamowe, 2008, Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki TARAN sp. z o.o., Mielec

Opublikowane
2009-01-01
Jak cytować
OżdżyńskiZ. (2009). Technologia informacyjna i przedsiębiorczość w szkoleniu kandydatów na kierowców. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 381-390. https://doi.org/10.24917/463