Rozwój przedsiębiorczości w strefie podmiejskiej Kielc w warunkach transformacji gospodarczej

Autor

  • Iwona Kopacz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.5.26

Słowa kluczowe:

strefa podmiejska, przedsiębiorczość, Kielce, transformacja

Abstrakt

The aim of this project is to analyze the entrepreneurship development in suburban area ofKielce in the period 1995–2005. Eight communes adjacent to Kielce city (in the project called“the A ring”) and fourteen communes that surround the eight former (“the B ring”) wereanalyzed. The analysis shows that suburban area of Kielce has the multifunctional feature andthe highest growth rate were noted in services (commerce, construction, processing) and inindustry. As for the spatial system the highest growth rate were reached by the communesfrom “A ring”. Average indicator of entrepreneurship was 56.4 in 1995, and 105.0 in 2005. Inthe “B ring” indicator of entrepreneurship was 41.2 in 1995 and 83,9 in 2005.

Bibliografia

Dziewoński K., 1987, Strefa podmiejska – próba ujęcia teoretycznego, „Przegląd Geograficzny”, z. 1–2.

Jaremczuk K., 2003, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg.

Jelonek A., 1985, O problemach demograficznych strefy podmiejskiej, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Geographica, nr 5, Łódź.

Jurek J., 1991, Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej wsi w strefie podmiejskiej Poznania, UAM, seria Geografia, nr 52, Poznań.

Kaliszczak L., 2002, Źródła sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach zmiennego otoczenia [w:] Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa, J. Targalski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Koter M., 1985, Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych, „Acta Universitatis Lodziensis”, „Folia Geographica”, nr 5, Łódź.

Lichtarski J., 2003, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

Liszewski S., 1985, Funkcja przemysłowa strefy podmiejskiej Łodzi [w:] Struktura i przemiany stref podmiejskich dużych miast, „Folia Geographica”, nr 5.

Maik W., 1985, Charakterystyka strefy podmiejskiej w kategoriach funkcjonalnych, „Acta Universitatis Lodziensis”, „Folia Geographica”, nr 5, Łódź.

Maik W., 1997, Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej, UMK, Toruń.

Misiak W., 1992, Miasta polskie w okresie przemian; studia nad Wrocławiem i Oleśnicą, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Przedsiębiorczość i rozwój firmy, 1999, J. Targalski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Rajman J., 2000, Geografia ludności i osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Rakowski W., 1985, Urbanizacja stref podmiejskich, „Acta Universitatis Lodziensis”, „Folia Geographica”, nr 5, Łódź.

Rocznik Statystyczny Województwa Kieleckiego 1996, WUS, Kielce.

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2006, US, Kielce.

Straszewicz L., 1985, Strefa podmiejska: pojęcia i definicje, „Acta Universitatis Lodziensis”, „Folia Geographica”, nr 5, Łódź.

Suliborski A., 1985, Delimitacja strefy podmiejskiej Łodzi. Analiza pojęć i założeń metodologicznych, „Acta Universitatis Lodziensis”, „Folia Geographica”, nr 5, Łódź.

Ziemilski A., Skórzyński Z., 1983, Strefy podmiejskie w świadomości potocznej [w:] Kształtowanie krajobrazu stref podmiejskich, SGGW – AR, Warszawa.

Zioło Z., 2008, Renesans badań nad procesami semiurbanizacji [w:] Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007–2013, T. Markowski, Z. Strzelecki (red.), PAN, Warszawa.

www.stat.gov.pl

Pobrania

Opublikowane

2009-01-01

Jak cytować

Kopacz, I. (2009). Rozwój przedsiębiorczości w strefie podmiejskiej Kielc w warunkach transformacji gospodarczej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 297–309. https://doi.org/10.24917/20833296.5.26