Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw przez władze gminne w woj. świętokrzyskim – wyniki badań ankietowych

Autor

  • Dawid Kamiński Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.5.25

Słowa kluczowe:

MŚP, gmina, świętokrzyskie

Abstrakt

The purpose of this article is to show the results of research questionnaires concerned the waysof supporting development of small and medium enterprises (SME) in SwietokrzyskieProvince. These results show that the stimulation of local and regional economy through thedevelopment of SME is effective way to reduction the effects of recession. Therefore localauthorities should influence the improvement of the attractiveness of localization of their area.The efforts to economic development is their responsibility and it needs to initiate and favorthe entrepreneurship. There are almost 42,000 SMEs in Świętokrzyskie and 150,000 persons (77,7%) areemployed by them. More than 60% of these entities operate in the cities. The entrepreneurialindicators that illustrate the number of SME for 1000 citizens are among the lowest in thecountry. The research shows local authorities in Świętokrzyskie are moderate interested in thedevelopment of SME. They usually use the simplest instruments – the tax reliefs or trainings.But the range of instruments supported SME is worth extending. So it is possible to usemodified instruments tried in other countries, for example prime d'aménagement du territoire(PAT), contract procedures or employee mobility.

Bibliografia

Dębski J., 2002, Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.

Dolata M., 2006, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce województwa lubuskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., 1995, Instytucjonalne warunki restrukturyzacji regionalnej Polski, Studia KPZK PAN, Warszawa.

Kamińska W., 2004, Warunki rozwoju małych przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim [w:] Alternatywne źródła dochodów gospodarstw rolnych, IGAŚ, Kielce.

Kamińska W., 2006, Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988–2003, IGiPZ PAN, Warszawa.

Schumacher E.F., 1981, Małe jest piękne, PIW, Warszawa.

Swaniewicz P., Dziemianowicz W., 1998, Atrakcyjność inwestycyjna miast, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.

The European Observatory for SMEs Sixth Report, 2005, European Commission.

Zioło Z., 1994, Struktura funkcjonalna i układ przestrzenny centrów regionalnych Polski Południowo-Wschodniej [w:] Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, J. Kitowski i Z. Zioło (red.), Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddz. w Krakowie, Wydział Ekonomiczny UMCS Filia w Rzeszowie, pod patronatem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Kraków–Rzeszów–Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2009-01-01

Jak cytować

Kamiński, D. (2009). Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw przez władze gminne w woj. świętokrzyskim – wyniki badań ankietowych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 281–296. https://doi.org/10.24917/20833296.5.25