Zróżnicowanie przestrzenne sieci bankowej w woj. dolnośląskim

Autor

  • Paweł Brezdeń Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Analiz Regionalnych i Lokalnych
  • Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Kartografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.5.24

Słowa kluczowe:

siec bankowa, bank, dolnoślaskie

Abstrakt

In this study, basic processes of changes in the Polish bank system in the period of economictransformation of the country are presented. It focuses on patterns of globalisation in banksector (e.g. the privatization, the inflow of foreign investment, the consolidations). It shows thediversity of the main channels for the bank’s products distribution in dolnośląskie voivodeship.Spatial diversity, accessibility and density of bank network (e.g. bank’s branches and ATMs)in counties are presented too. This study also contains information about quasi-bank institutions(e.g. SKOK), which enhance accessibility of the bank’s products in the region. The spatial diversity of the accessibility and the density of bank networks in dolnośląskievoivodeship is connected with the density of population and the urbanisation. In this study, theposition of regional banking against a backgroundof the country is presented.Despite of the dynamic development of the alternative ways of the bank's products distribution,especially the electronic banking (phone-banking, home banking, e-banking), the branch stillplays a significant role in Poland. It was proved by the dynamic development of the networks ofmost banks in the country in recent years. This is not a result of economic growth only. Lowerdensity of bank network in Poland comparing to the Western Europe is also very important.

Bibliografia

Bielecki J., Lepczyński B., 2000, Perspektywy rozwoju bankowości detalicznej w Polsce do roku 2004, Transformacja Gospodarki IBnGR, nr 108, Gdańsk.

Czechowska I.D., 2003, Sektor bankowy w procesie transformacji, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica”, z. 163, s. 5–17.

Dobosiewicz Z., 2007, Wprowadzenie do finansów i bankowości, PWN, Warszawa.

Dobosiewicz Z., Marton-Gadoś K., 2008, Podstawy bankowości z zadaniami, PWN, Warszawa.

„Gazeta Wyborcza”, 8.09.2008 r.

Hajkiewicz-Górecka M., 1999, Banki komercyjne w okresie transformacji w Polsce [w:] Polityka finansowa w okresie transformacji – doświadczenia lat dziewięćdziesiątych, A. Wernik (red.), Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Instytut Finansów, Warszawa, s. 72–105.

Harasim J., 2004, Strategie marketingowe w bankowości detalicznej w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.

Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., 2003, Banki. Rynek, operacje, polityka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Komorowski J., 2001, Główne tendencje w polskim sektorze finansowym w procesie transformacji systemowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży”, 7/2001, s. 69–88.

Kozak S., 2005, Konsolidacja sektora bankowego w USA, CBW, Warszawa.

Kwaśniak W., 2006, Polski system bankowy, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego, Warszawa.

Pawłowska M., 2003a, Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997–2001, „Bank i Kredyt”, 2/2003, s. 20–34.

Pawłowska M., 2003b, Wpływ zmian w strukturze polskiego sektora bankowego na jego efektywność w latach 1997–2001, „Bank i Kredyt’, 28/2003, s. 5–18.

System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, 2001, NBP, Warszawa.

Talecka A., 2004, Bankowość: system bankowy i usługi, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.

Wojewnik-Filipowska A., 2003, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim sektorze bankowym [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, W. Karaszewski (red.), Wyd. UMK, Toruń, s. 87–99.

Województwo dolnośląskie. Podregiony, powiaty, gminy 2007, 2007, Urząd Statystyczny, Wrocław.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2002, 2002, Narodowy Bank Polski, Warszawa.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2005, 2005, Narodowy Bank Polski, Warszawa.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006, 2006, Narodowy Bank Polski, Warszawa

Pobrania

Opublikowane

2009-01-01

Jak cytować

Brezdeń, P., & Spallek, W. (2009). Zróżnicowanie przestrzenne sieci bankowej w woj. dolnośląskim. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 266–280. https://doi.org/10.24917/20833296.5.24