Miasto i gmina Miastko jako produkt turystyczny

  • Krzysztof Strzelecki Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii
Słowa kluczowe: produkt turystyczny, Miastko

Abstrakt

The purpose of the article is to indicate the trends and conditions in the tourism developmentin the city and the administrative district as the potential tourist product. The most importantaspects of the subject of the research were discussed in the study: natural and non-natural (anthropogenic) tourists values. The infrastructure and tourist services were also emphasized,because they are playing a significant role in tourist development of the discussed area. An administrative district was characterized in terms of the culture, the international cooperationand the economy. An issue of the availability of administrative district for the tourists waspresented by the description of tourist routes. An attempt to present the directions of the development for the administrative district was made – the primary and secondary tourist productstypical for the region were indicated.

Bibliografia

Altkorn J., 2001, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Czerwiński B., 1978, Ocena walorów środowiska geograficznego województwa słupskiego dla potrzeb turystyki i rekreacji, „Koszalińskie Studia i Materiały”, 1/2001.

Czerwiński B., 2000, Walory przyrodnicze powiatu bytowskiego, „Słupskie Prace Matematyczno- -Przyrodnicze”, 13c/2000.

Czerwiński B., Rudnik S., 1980, Vademecum turystyczne. Województwo słupskie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miasto i gmina Miastko – diagnoza stanu zagospodarowania, 1996, Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „Teren”, Miastko–Łódź.

Dzieje Ziemi Miasteckiej, 1971, H. Rybicki (red.), Poznań.

Ellwart J., 1995, Kaszuby, Wyd. „Region”, Gdynia.

Ellwart J., 1999, Pomorze Środkowe, Wyd. „Region”, Gdynia.

Ellwart J., 2001, Śladami Bismarcka po Pomorzu. Vademecum historyczno-krajoznawcze, Wyd. „Region”, Gdynia.

Gaworecki W. W., 2000, Turystyka, PWE, Warszawa.

Janiszewski Z., 1981, Miastko i okolice, KAW, Szczecin.

Kistowski M., 2000, Katalog indywidualnych form ochrony przyrody województwa pomorskiego, Wydawnictwo DJ, Gdańsk.

Kondracki J., 2000, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.

Kosacki J., Kucharski B., 2001, Pomorze Zachodnie i Środkowe, Muza, Warszawa.

Kowalczyk A., 2001, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1992, PGeografia turystyki olski, PWE, Warszawa.

Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN,Warszawa.

Miastecki Portal Internetowy, http://www.miastko.pl/, 2008.

Middleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki,Warszawa.

Orłowski A.,1998, Szlaki turystyki pieszej w regionie słupskim, Wyd. Wolt, Słupsk.

Panorama polskich miast, 2000 nr 8 i 2002 nr 1, Poznań.

Plan rozwoju lokalnego na lata 2004-2013. Gmina Miastko, 2004, Miastko.

Pojezierze Bytowskie. Monografia geograficzno–ekonomiczna, 1997, J. Sylwestrzak (red.), Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Rogalewski O.,1974, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.

Skurzyński P., 2000, Przewodnik na weekend. Pomorze część wschodnia, Pascal, Bielsko-Biała.

Sperski M., Wrześniowski Z., 1971, Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa.

Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

Województwo koszalińskie. Monografia geograficzno-gospodarcza, 1965, F. Barciński, B. Krygowski, S. Zajchowska (red.), Instytut Zachodni, Poznań.

Woźniak K., Górski W., 1997, Co warto wiedzieć o przyrodzie województwa słupskiego, Wyd. Wojewoda Słupski, Słupsk.

Opublikowane
2009-01-01
Jak cytować
StrzeleckiK. (2009). Miasto i gmina Miastko jako produkt turystyczny. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 254-265. https://doi.org/10.24917/452
Numer
Dział
Artykuły

DB Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND metric_type = 'ojs::counter' GROUP BY submission_id ORDER BY metric DESC' at line 1

Stack Trace:

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/statistics/PKPMetricsDAO.inc.php line 192
Function: DAO->retrieve("SELECT submission_id, SUM(metric) AS metric FROM metrics WHERE a...", Array(3))

File: /home/wwwojs-test/public_html/classes/statistics/MetricsDAO.inc.php line 39
Function: PKPMetricsDAO->getMetrics(Array(1), Array(1), Array(3), Array(1), Null, True)

File: /home/wwwojs-test/public_html/plugins/generic/usageStats/PKPUsageStatsReportPlugin.inc.php line 84
Function: MetricsDAO->getMetrics("ojs::counter", Array(1), Array(2), Array(1), Null)

File: /home/wwwojs-test/public_html/plugins/generic/usageStats/OJSUsageStatsReportPlugin.inc.php line 32
Function: PKPUsageStatsReportPlugin->getMetrics("ojs::counter", Array(1), Array(2), Array(1), Null)

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php line 615
Function: OJSUsageStatsReportPlugin->getMetrics("ojs::counter", Array(1), Array(2), Array(1), Null)

File: /home/wwwojs-test/public_html/plugins/generic/recommendByAuthor/RecommendByAuthorPlugin.inc.php line 96
Function: PKPApplication->getMetrics(Array(1), Array(1), Array(2), Array(1))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/plugins/HookRegistry.inc.php line 107
Function: RecommendByAuthorPlugin->callbackTemplateArticlePageFooter("Templates::Article::Footer::PageFooter", Array(3))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/template/PKPTemplateManager.inc.php line 1116
Function: HookRegistry::call("Templates::Article::Footer::PageFooter", Array(3))

File: /home/wwwojs-test/public_html/cache/t_compile/42362804174f266c598cdb32c3208fc745b92101^1c372c95cd85572e0fbc9a53d0323a0b229cfc78_0.app.frontendpagesarticle.tpl.php line 43
Function: PKPTemplateManager->smartyCallHook(Array(1), Object(Smarty_Internal_Template))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_resource_base.php line 123
Function: content_5de8dbea6842f7_99263832(Object(Smarty_Internal_Template))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_template_compiled.php line 114
Function: Smarty_Template_Resource_Base->getRenderedTemplateCode(Object(Smarty_Internal_Template))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php line 216
Function: Smarty_Template_Compiled->render(Object(Smarty_Internal_Template))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php line 232
Function: Smarty_Internal_Template->render(False, 1)

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php line 134
Function: Smarty_Internal_TemplateBase->_execute(Object(Smarty_Internal_Template), Null, "42362804174f266c598cdb32c3208fc745b92101", Null, 1)

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/template/PKPTemplateManager.inc.php line 843
Function: Smarty_Internal_TemplateBase->display("frontend/pages/article.tpl", Null, "42362804174f266c598cdb32c3208fc745b92101", Null)

File: /home/wwwojs-test/public_html/pages/article/ArticleHandler.inc.php line 209
Function: PKPTemplateManager->display("frontend/pages/article.tpl")

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPRouter.inc.php line 390
Function: ArticleHandler->view(Array(0), Object(Request))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPPageRouter.inc.php line 231
Function: PKPRouter->_authorizeInitializeAndCallRequest(Array(2), Object(Request), Array(1), False)

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/core/Dispatcher.inc.php line 134
Function: PKPPageRouter->route(Object(Request))

File: /home/wwwojs-test/public_html/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php line 252
Function: Dispatcher->dispatch(Object(Request))

File: /home/wwwojs-test/public_html/index.php line 68
Function: PKPApplication->execute()