Miasto i gmina Miastko jako produkt turystyczny

Autor

  • Krzysztof Strzelecki Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.5.23

Słowa kluczowe:

produkt turystyczny, Miastko

Abstrakt

The purpose of the article is to indicate the trends and conditions in the tourism developmentin the city and the administrative district as the potential tourist product. The most importantaspects of the subject of the research were discussed in the study: natural and non-natural (anthropogenic) tourists values. The infrastructure and tourist services were also emphasized,because they are playing a significant role in tourist development of the discussed area. An administrative district was characterized in terms of the culture, the international cooperationand the economy. An issue of the availability of administrative district for the tourists waspresented by the description of tourist routes. An attempt to present the directions of the development for the administrative district was made – the primary and secondary tourist productstypical for the region were indicated.

Bibliografia

Altkorn J., 2001, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Czerwiński B., 1978, Ocena walorów środowiska geograficznego województwa słupskiego dla potrzeb turystyki i rekreacji, „Koszalińskie Studia i Materiały”, 1/2001.

Czerwiński B., 2000, Walory przyrodnicze powiatu bytowskiego, „Słupskie Prace Matematyczno- -Przyrodnicze”, 13c/2000.

Czerwiński B., Rudnik S., 1980, Vademecum turystyczne. Województwo słupskie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miasto i gmina Miastko – diagnoza stanu zagospodarowania, 1996, Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli „Teren”, Miastko–Łódź.

Dzieje Ziemi Miasteckiej, 1971, H. Rybicki (red.), Poznań.

Ellwart J., 1995, Kaszuby, Wyd. „Region”, Gdynia.

Ellwart J., 1999, Pomorze Środkowe, Wyd. „Region”, Gdynia.

Ellwart J., 2001, Śladami Bismarcka po Pomorzu. Vademecum historyczno-krajoznawcze, Wyd. „Region”, Gdynia.

Gaworecki W. W., 2000, Turystyka, PWE, Warszawa.

Janiszewski Z., 1981, Miastko i okolice, KAW, Szczecin.

Kistowski M., 2000, Katalog indywidualnych form ochrony przyrody województwa pomorskiego, Wydawnictwo DJ, Gdańsk.

Kondracki J., 2000, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.

Kosacki J., Kucharski B., 2001, Pomorze Zachodnie i Środkowe, Muza, Warszawa.

Kowalczyk A., 2001, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1992, PGeografia turystyki olski, PWE, Warszawa.

Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN,Warszawa.

Miastecki Portal Internetowy, http://www.miastko.pl/, 2008.

Middleton V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki,Warszawa.

Orłowski A.,1998, Szlaki turystyki pieszej w regionie słupskim, Wyd. Wolt, Słupsk.

Panorama polskich miast, 2000 nr 8 i 2002 nr 1, Poznań.

Plan rozwoju lokalnego na lata 2004-2013. Gmina Miastko, 2004, Miastko.

Pojezierze Bytowskie. Monografia geograficzno–ekonomiczna, 1997, J. Sylwestrzak (red.), Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.

Rogalewski O.,1974, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.

Skurzyński P., 2000, Przewodnik na weekend. Pomorze część wschodnia, Pascal, Bielsko-Biała.

Sperski M., Wrześniowski Z., 1971, Kajakiem po wodach Pomorza Zachodniego, Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa.

Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

Województwo koszalińskie. Monografia geograficzno-gospodarcza, 1965, F. Barciński, B. Krygowski, S. Zajchowska (red.), Instytut Zachodni, Poznań.

Woźniak K., Górski W., 1997, Co warto wiedzieć o przyrodzie województwa słupskiego, Wyd. Wojewoda Słupski, Słupsk.

Pobrania

Opublikowane

2009-01-01

Jak cytować

Strzelecki, K. (2009). Miasto i gmina Miastko jako produkt turystyczny. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 254–265. https://doi.org/10.24917/20833296.5.23