Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator przedsiębiorczości

Autor

  • Paweł Krzemiński Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.5.20

Słowa kluczowe:

SSE, przedsiębiorczość, specjalne strefy

Abstrakt

One of the ways to stimulate the social and economic development is the stimulation of entrepreneurship by the creation of appropriate conditions for the activity of the enterprises.There are good reason why sometimes entrepreneurship is called the fourth factor of production,alongside with the labor, land and capital. Creation the special economic zones (SEZs) in theweakly developed or affected by problem of high unemployment areas is one of the solutionsthat facilitate doing a business. SEZs were created not only to attract the investments fromoutside, but also to stimulate the local entrepreneurship.This study should clarify the influence of SEZs on the entrepreneurship development.According to the presumptions the lands belonging to the special economic zones have bettereconomic indicators than adjacent areas. The analysis can answer the question: What is theinfluence of tax reliefs and other preferences used in the SEZs on the entrepreneurship development?

Bibliografia

Bezdeń P., Spallek W., 2008, Specjalne strefy ekonomiczne w przestrzeni gospodarczej województwa dolnośląskiego [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 10/2008, s. 217–229.

Dziemianowicz W., Hausner J., Szlachta J., 2000, Restrukturyzacja ośrodków monokulturowych na przykładzie Mielca, IBnGR, Gdańsk.

Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Mielec 1995–2005, 2005, B. Domański, K. Gwosdz (red.), IGiGP UJ, Kraków.

Gwosdz K., Kwiecińska K., 2005, Wpływ specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec na rynek pracy [w:] B. Domański, K. Gwosdz (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995–2005, IGiGP UJ, Kraków.

Korycińska T., 2005, , „Magazyn Strefa”, KSSE, Katowice.Specjalne strefy ekonomiczne 10 lat później

Kryńska E., 2000, Polskie specjalne strefy ekonomiczne – zamierzenia i efekty, Scholar, Warszawa.

Mazur K., 2004, Specjalne strefy ekonomiczne jako nowe obszary przemysłowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Przedsiębiorczość w Polsce 2004, 2004, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.

Przedsiębiorczość w Polsce 2007, 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Regiony, miejsca pracy, innowacje. Działania Ministra Gospodarki za 12 miesięcy, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, listopad 2006 r.

Specjalne Strefy Ekonomiczne. Badanie – edycja 2007 rok, Raport KPMG, Warszawa 2007.

Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 r., DzU Nr 123, poz. 600.

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw, DzU Nr 117, poz. 1228.

Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, DzU Nr 188, poz. 1840.

Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, DzU Nr 141, poz. 997.

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU Nr 118, poz. 746.

Pobrania

Opublikowane

2009-01-01

Jak cytować

Krzemiński, P. (2009). Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 218–227. https://doi.org/10.24917/20833296.5.20