Sprawozdanie finansowe – niedoskonałe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

  • Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Katedra Rachunkowości
Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, przedsiębiorstwo, finanse

Abstrakt

Balance policy is not only the art of making what is possible, but also the art of making itaccording to the law. Examples of this occurrences are known as: creative accounting, windowdressing, incomes smoothing, off balance sheet financing.The aim of the article is to show that financial statements can be imperfect source ofinformation about financial situation of the enterprise and possible the negative consequencesfor potential users.

Bibliografia

Dutlinger J., 1912, Fałszywe bilanse, Nakład Biblioteki Handlowej w Warszawie, Warszawa.

Cebrowska T., Jeżowski M., Fałszowanie i fryzowanie bilansów – nieco historii, „Problemy rachunkowości”, 1/2000.

Gabrusewicz W., Cieślak M., Kuśnierek K., 2001, Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

Gos W., 2005, Sprawozdawczość i rewizja finansowa, Instytut Audytu i Doradztwa, Warszawa.

Hołda A., Nowak W., 2003, Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 13(69), Warszawa.

Krzywda D., 1999, Rachunkowość finansowa, FRR w Polsce, Warszawa.

Kutera M., Hołda A., Surdykowska S., 2006, Oszustwa księgowe – teoria i praktyka, Difin, Warszawa.

Mączyńska E., Białe plamy i pułapki dzisiejszej rachunkowości, „Rachunkowość”, 9/2007.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IASCF, Londyn 2001.

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Standard nr 240: Odpowiedzialność biegłego rewidenta za uwzględnianie podczas badania sprawozdania finansowego możliwości wystąpienia oszustw i błędów.

Nowak E., 2008, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.

Olchowicz I., Tłaczała A., 2002, Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa.

Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne, 2005, P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Schneider K., 2007, Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa.

Sojak S., Kreatywna rachunkowość – fałszerstwo czy pomysł na wyższy zysk?, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, J. Wiśniewski (red.), 3(3) 2003/2004, Wyd. WSB w Poznaniu.

Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, 2006, G.K. Świderska (red.), Difin, Warszawa.

Tokarski A., Tokarski M., 2007, Rachunkowość kreatywna jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, A. Potocki (red.), Difin, Warszawa.

Tokarski M., 2008, Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość – Edukacja nr 4, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków.

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (DzU Nr 121, poz. 591).

Opublikowane
2009-01-01
Jak cytować
TokarskiM. (2009). Sprawozdanie finansowe – niedoskonałe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 176-186. https://doi.org/10.24917/444