Sprawozdawczość finansowa i jej rola w rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Autor

  • Grażyna Voss Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Katedra Rachunkowości

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.5.15

Słowa kluczowe:

sprawozdawczość, finanse, społeczeństwo informacyjne

Abstrakt

Balance policy is not only the art of making what is possible, but also the art of making itaccording to the law. Examples of this occurrences are known as: creative accounting, windowdressing, incomes smoothing, off balance sheet financing.The aim of the article is to show that financial statements can be imperfect source ofinformation about financial situation of the enterprise and possible the negative consequencesfor potential users.

Bibliografia

Jarugowa A., Walińska E., 1997, Roczne sprawozdanie finansowe, ODDK, Gdańsk

Martyniuk T., 2001, Polska rachunkowość finansowa na tle rozwiązań międzynarodowych [w:] Rachunkowość międzynarodowa, L. Bednarski, J. Gierusz (red.), PWE, Warszawa.

Turyna J., 2003, Standardy rachunkowości, Difin, Warszawa.

Sawicki K., 2004, Sprawozdawczość finansowa [w:] Rachunkowość finansowa, K. Sawicki (red.),PWE, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2009-01-01

Jak cytować

Voss, G. (2009). Sprawozdawczość finansowa i jej rola w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 172–175. https://doi.org/10.24917/20833296.5.15