Znaczenie informacji w usługach motoryzacyjnych

  • Mirosław Włodarczyk Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
  • Jerzy Janczewski Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Katedra Systemów Transportowych
Słowa kluczowe: informacja, usługi, motoryzacja

Abstrakt

The growth of numbers of used cars is a big challenge for car services. Information isespecially important for private services where every day owners look for new technical andbusiness information about repaired cars. Car manufacturers try to monopolize the repairs ofcars – making the access to this information more difficult. In Poland there are a lot of usedcars and they are usually serviced in private, independent garages because the prices are lowerthan in the services authorized by producers.

Bibliografia

Griffin R.W., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.

Janczewski J., 2005, Kryteria i miary oceny przedsiębiorczości małej firmy [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Przedsiębiorczość – Edukacja nr 1, Wydawnictwo „MiWa”, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, s. 115–120.

Konieczny M., 2004, 100 pytań o GVO, PIM Consulting, Warszawa.

Kto naprawia nasze auta?, www.tns-global.pl, 1.08.2006 r.

Oleński J., 1997, Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Oleński J., 2001, Ekonomika informacji, PWE, Warszawa.

Producenci aut niechętni współpracy z niezależnymi stacjami serwisowymi, http://www.samar.pl/ index.html?_action=sec,4&news=7982, 2005 07 16.

Right to repair – strona Kampanii R2RC – Prawo do naprawy, www.r2rc.pl, 2008 08 30.

Soszyński K., 2008, Przyszłość polskich warsztatów, „Autonaprawa”, 7/8 [w:] www.samar.pl, 4.09.2008 r.

Uczciwa naprawa w niezależnych warsztatach, http://www.sdcm.pl/prasa.php?spid=162, 20.08.2008 r.

Uczciwe warunki dla niezależnych warsztatów, „Serwis Motoryzacyjny”, 7–8/2008, s. 6.

Zawierucha P., 2008, Ważne dla warsztatów – co dalej z GVO?, „Automotorserwis”,7/8/2008, s. 31.

Zwierzchowski M., Gruchot. Ulubione auto Polaka, „Rzeczpospolita”, 6.09.2008 r., http://www.rp.pl/ artykul/5,186786_Gruchot__ulubione_auto_Polaka.html

Opublikowane
2009-01-01
Jak cytować
WłodarczykM., & JanczewskiJ. (2009). Znaczenie informacji w usługach motoryzacyjnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 147-154. https://doi.org/10.24917/440

Inne teksty tego samego autora