Społeczeństwo informacyjne a gospodarowanie czasem wolnym. Etyczne konsekwencje desakralizacji życia społecznego

Autor

  • Tomasz Tadeusz Brzozowski Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie ALA we Wrocławiu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.5.6

Słowa kluczowe:

społeczeństwo informacyjne, wolny czas, desakralizacja

Abstrakt

The author of this article has analyzed the problem of planning and spending free time bymembers of the post-industrial society. The commerce, as exchange of information, createsnew conditions for customs in the marketplace and in the community. These factors have considerable influence on the change in the lifestyle of modern society. This is a problem for Polish society as well. Because we observe changes in ways ofearning money and changes in social structure, the issue is related to the form of experiencingsacrum. So two questions arise: What does it mean in present day? And how will it affect thesocial perception of spiritual needs? The author of this text tries to answer the abovementioned questions.

Bibliografia

Bauman Z., 2007, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, przeł. J. Konieczny, Znak, Kraków.

Bell D., 1973, The Coming of Post-Industrial Society, Basic Books, New York. 3. Bell D., 1998, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa.

Benedykt XVI, 2007, Encyklika Spe salvi, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań.

Brzozowski T. T., 2008, Etyczne implikacje nieuczestniczenia w życiu społecznym poprzez pracę [w:] Gospodarka społeczna w Europie, E. Pancer-Cybulska (red.), WSH, Wrocław.

Dejnaka A., 2008, Telepraca – nowa i szybko rozwijająca się forma pracy [w:] Gospodarka społeczna w Europie, E. Pancer-Cybulska (red.), WSH, Wrocław.

Draguła A., Eucharystia i galeria, „Tygodnik Powszechny”, 29/2008.

Eliade M., 1993, Święty obszar i sakralizacja świata [w:] Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, wybór M. Czerwiński, przeł. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa.

Heidegger M., 1994, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Heller M., Oferta na trudne czasy, „Tygodnik Powszechny”, 45/2008.

Jankelevitch V., 2005, To, co nieuchronne, przeł. M. Kwaterko, PIW, Warszawa.

Lyotard J.F., 1997, Kondycja ponowoczesna, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa.

Mariański J., Powrót sacrum, „Tygodnik Powszechny”, 39/2008.

Mort F., 2006, Competing Domains: Democratic Subjects and Consuming Subjects in Britain and the United States since 1945 [w:] The Making of the Consumer: Knowledge, Power and Identity in the Modern World, F. Trentmann (red.), New York

Sartre J.P., 2007, Byt i nicość, przeł. J. Kiełbasa, P. Mróz, R. Abramciów, R. Ryziński, P. Małochleb, Kraków.

Welsch W., 1998, Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2009-01-01

Jak cytować

Brzozowski, T. T. (2009). Społeczeństwo informacyjne a gospodarowanie czasem wolnym. Etyczne konsekwencje desakralizacji życia społecznego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 69–82. https://doi.org/10.24917/20833296.5.6

Inne teksty tego samego autora