Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach transformujących się

Autor

  • Wiesława Gierańczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.5.2

Słowa kluczowe:

społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, transformacja

Abstrakt

The paper aims to present the advancement of economic changes in the post-socialist states inEurope and in the former USSR in 2005, as the basis for the development of the informationsociety and the entrepreneurship. The study was based on 30 variables and the syntheticindicator of Perkal. The research on the relation between the business activities enabled theauthor to delimit the groups of similar countries. This was followed by the analysis within andbetween the groups. The main assumption of this research was the existence of a closeinterrelation between the level of the development of the information society and the level ofthe development of entrepreneurship in the transforming countries. The verification of this assumption was based on the measurements of the correlation.

Bibliografia

Bell D., 1973, The coming of Post-Industrial Society, Basic Books, New York.

Brzozowski T.T., 2007, „Przedsiębiorczość” – pojęcie polisemiczne czy niewłaściwie rozumiane? Próba systematyzacji [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość–Edukacja nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków.

Drucker P.F., 1992, , PWE, Warszawa. 4. Dziuba D.T., 1998a, Analiza moInnowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasadyżliwości wyodrębniania i diagnozowania sektora informacyjnego w gospodarce Polski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Dziuba D.T., 1998b, Wirtualizacja działalności gospodarczej w oparciu o sieć Internet – w stronę gospodarki usieciowionej, Wyd. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Dziuba D.T., 2000, Gospodarki nasycone wiedzą i informacją, Wyd. „Nowy Dziennik”, Warszawa. 7. Kasprzak T., 2000, Ewolucja przedsiębiorstw ery informacji, Wyd. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Modele informacyjne procesów gospodarczych, 1997, T. Kasprzak (red.), Wyd. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Nowa Europa. Raport z Transformacji, 2006, pr. zbior. pod kier. D.K. Rosatiego, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Warszawa.

Nowak J.S., 2005, Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje [w:] J.S. Nowak, G. Bliźniak (red.), Społeczeństwo informacyjne, PTI – Oddział Górnośląski, Katowice .

Nowak M., Musiał H., 2005, Rola i znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, D. Kopycińska (red.), Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.

Oleński J., 1997, Standardy informacyjne w gospodarce, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Oleński J., 1999, Procesy i systemy informacyjne w środowisku wirtualnym, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Oleński J., 2001, Ekonomika informacji – podstawy, PWE, Warszawa.

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, 1993, K. Duczkowska- -Małysz (red.), PAN, IRWiR, Warszawa.

Sienkiewicz P., 2002, Teoria rozwoju społeczeństwa informacyjnego, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, L.H. Haber (red.), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.

Sudoł S., 1999, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 18. Sztucki T., 1998, Encyklopedia marketingu, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2009-01-01

Jak cytować

Gierańczyk, W. (2009). Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przedsiębiorczość w krajach transformujących się. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 19–36. https://doi.org/10.24917/20833296.5.2