Bariery rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w powiecie krośnieńskim i brzozowskim

  • Mateusz Suchodolski Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
Słowa kluczowe: bariery rozwoju, lokalna przedsiębiorczość, mikroprzedsiębiorstwa, powiat brzozowski, powiat krośnieński

Abstrakt

W artykule przedstawiono bariery ograniczające przedsiębiorczość lokalną w powiecie krośnieńskim i powiecie brzozowskim. Mikroprzedsiębiorstwa w tym regionie to bardzo ważny element gospodarki, zwłaszcza dla gospodarki lokalnej. Mikroprzedsiębiorczość pozwala budować trwałe fundamenty wzrostu gospodarczego regionu. Przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników stanowią nieco ponad 95% wszystkich przedsiębiorstw regionu. Dzięki nim w powiecie krośnieńskim i brzozowskim tworzone są nowe miejsca pracy, co z kolei przekłada się na spadek bezrobocia. W realiach gospodarki rynkowej okazuje się, że lokalne przedsiębiorstwa napotykają szereg barier, które powodują ograniczenie ich rozwoju. Według badanych przedsiębiorców z powiatu brzozowskiego i krośnieńskiego podstawowymi barierami rozwoju przedsiębiorczości lokalnej są: wysokie składki ZUS, wysokie podatki lokalne, liczne wymagania formalno-prawne i procedury administracyjne, brak działań promujących lokalną gospodarkę, brak wykwalifikowanych pracowników oraz niska siła nabywcza mieszkańców. Nowo proponowane działania rządu mają na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców.

Biogram autora

Mateusz Suchodolski, Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
Mateusz Suchodolski, mgr, Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle, Wydział Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu. Jego zainteresowania obejmują rozwój lokalny, przedsiębiorczość lokalną i turystykę.

Bibliografia

Goszczyńska, M., Górnik-Durose, M. (red.). (2010). Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Warszawa: Difin.

GUS. (2018, 26 września). Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl.

Kamińska, W. (2006). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988–2003. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Krajewski, K., Śliwa, J. (2004). Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Makieła, Z. (2008). Przedsiębiorczość regionalna. Warszawa: Difin.

Michalczuk, G. (red.). (2009). Czynniki i narzędzia rozwoju MŚP. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. (2018a, 18 października). Raport „Przedsiębiorczość w Polsce” 2017. Pozyskano z: https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/analiza-i-ocena-polskiej gospodarki/ przedsiebiorczosc

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. (2018b, 19 października). „Konstytucja biznesu” i inne zmiany prawne dla firm. Pozyskano z: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/ aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/id/5835923

Ministerstwo Rozwoju. (2018, 25 września). Pakiet 100 zmian dla firm. Pozyskano z: https://www.mf.

gov.pl/documents/764034/5123672/100_zmian_dla_firm.pdf Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strojny, J., Karaś, D., Kopeć, N. (2014). Zróżnicowanie przestrzenne potencjału przedsiębiorczego w województwie podkarpackim. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 199–212.

Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 10–16.

Opublikowane
2019-06-14
Jak cytować
SuchodolskiM. (2019). Bariery rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w powiecie krośnieńskim i brzozowskim. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(1), 205-213. https://doi.org/10.24917/3296.151.15