Badanie jakości globalizacji 2009 – ekonomiczne i zarządcze problemy a agroturystyka

  • Janusz Feczko Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii
Słowa kluczowe: globalizacja, badania, agroturystyka

Abstrakt

Socio­economic managment describes research on quality as its factor and its outcome. The quality of globalization is analyzed as a set of differences between expectations coucerning globalization expressed by needs, attitudes and preferences. This is very important in agritourism farms activity and the development, to come.The research of economic, management aspects of świętokrzyski region is the base for the agritourism growth.

Bibliografia

Feczko J., Badanie jakości globalizacji – ekonomiczne i zarządcze problemy a turystyka [w:] Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, WSEiP Kielce 2009.

Feczko J., Globalizationn and integration in the context of marketing, „Acta Oeconomica”, Univ. Banska Bystrica 2002, nr 11.

Feczko J., Integracja europejska – przeszłość i przyszłość, „Badania Naukowe” 2001, z. 2.

Feczko J., Jakość integracji Polski z Unią Europejską: badania, postaw i preferencji obywateli, „Badania Naukowe” 2002, z. 3.

Feczko J., Jakość postaw, potrzeb i preferencji w zakresie globalizacji a zarządzanie, „Badania Naukowe” 2003, vol. 9, 1.

Feczko J., Wyniki badań jakości globalizacji, maszynopis, TEDTHiG, Kraków 2009.

Feczko J., B. Janik, Badania jakości globalizacji – region a zarządzanie, „Badania Naukowe” 2003,vol. 11, 3.

Feczko J., B. Janik, Jakość integracji Polski z Unią Europejską: badania postaw, potrzeb i preferencji społeczno-gospodarczych a zarządzanie, „Badania Naukowe” 2003, vol. 10, 2.

Opublikowane
2010-01-01
Jak cytować
FeczkoJ. (2010). Badanie jakości globalizacji 2009 – ekonomiczne i zarządcze problemy a agroturystyka. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 411-421. https://doi.org/10.24917/20833296.6.31