Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorczości rewitalizowanych obszarów Krakowa z wykorzystaniem funduszy UE

Autor

  • Katarzyna Świerczewska-Pietras Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.6.29

Słowa kluczowe:

Finansowe instrumenty wsparcia, UE, rewitalizacja, Kraków

Abstrakt

The paper aims at analyzing entrepreneurs’ possibilities of profiting from financial instruments supporting revitalization activities on degraded areas of Krakow. Taking into consideration the fact that the process of revitalization is visible on many planes, covering all spheres of urban functioning, such as social, infrastructural and planning sphere, as well as the sphere connected with the protection of the environment, the paper will attempt to present the sphere influencing the economic development providing financial support of entrepreneurship within the framework of revitalization activities. It is presumed in the work that the main supporting instruments include: Local Revitalization Programmes (LRP) developed within the framework of the Integrated Regional Development Operational Programme for 2004-2006 (IRDOP 2004-2006), Regional Operational Programmes for 2007-2013 (ROP 2007-2013), as well as JESSICA and JEREMIE financial instruments.

Bibliografia

Billert A., 2008, Sens i funkcja ustawy rewitalizacyjnej [w:] Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, red. J.J. Parysek, A. Tölle, seria „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 5, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 13–19.

Borowiec M., 2006, Etyczne aspekty globalizacji w procesie kształtowania przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 2, wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków, s. 185–192.

Churski P., Perdał R., 2008, Czynniki rozwoju społeczno­gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej [w:] Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni. Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno­przestrzennych, red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 4, Wrocław, s. 21–32.

Ciesiółka P., 2009, Inicjatywa JESSICA szansą na nową jakość rewitalizacji [w:] Wybrane problemy rewitalizacji miast i rozwoju regionalnego, red. H. Rogacki H., seria „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 7, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7–14.

Lechman G., 2007, Aspekty społeczno­ekonomiczne w procesach rewitalizacji [w:] Rewitalizacja miast Polsce – pierwsze doświadczenia, red. P. Lorens, Urbanista, Warszawa, s. 202–209, 6. Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta, 2008, Urząd Miasta Krakowa, Kraków. 7. Lokalny Program Rewitalizacji „starej” Nowej Huty, 2008, Urząd Miasta Krakowa, Kraków.

Markowski T., Stawasz D., Nowakowska A., Sikora D., Turała M., 2005, Rozwój przedsiębiorczości [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Centralnego Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź. 9. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013, 2007, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Metodyka przygotowania i oceny programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, 2007, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków. 11. Miejski Program Rewitalizacji dla miasta Poznania – druga edycja, 2006, Urząd Miasta Poznania, Poznań.

Parysek J.J., Mierzejewska L., 2009, Problemy funkcjonowania i rozwoju miast polskich z perspektywy 2009 r. [w:] Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich na początku XXI wieku, red. J.J. Parysek, seria „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 6, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 9–25. 13. Piecuch L., 2007, Możliwości wykorzystania funduszy unijnych na poziomie regionu [w:] Przezwycię- żanie barier rozwoju przedsiębiorczości, Wydawnictwo Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, s. 57–66.

Program rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocie, 2006, Urząd Miasta Krakowa, Kraków. 15. Rachwał T., Świerczewska-Pietras K., 2010, Ocena efektów wykorzystania funduszy unijnych na rewitalizację w województwie małopolskim [w:] Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce – pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej, Studia KPZK PAN, Poznań–Warszawa (w druku).

Raczyk A. 2008, Kształtowanie zróżnicowań przestrzennych przedsiębiorczości na poziomie lokal­ nym w Polsce [w:] Kształtowanie zróżnicowań przestrzennych przedsiębiorczości na poziomie lokal­ nym w Polsce , red. D. Ilnicki, K. Janc, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 3, Wrocław, s. 169–177.

Rogala B., 2007, Bezpośrednie lub pośrednie wspieranie przedsiębiorczości ze środków UE – problemy wdrażania modelu [w:] Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości, Wydawnictwo Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, s. 46–56.

Skalski K., 2006, Programy rewitalizacji w Polsce – bilans, analiza porównawcza, perspektywy [w:] Projekty i programy rewitalizacji w latach 2004–2006 – studium przypadków, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków, s. 9–36.

Świerczewska-Pietras K., 2009, Rewitalizacja zamknięta, jako przykład zagospodarowania poprzemysłowego obszaru Łodzi [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 12, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa–Kraków, s. 173–181.

Świerczewska-Pietras K., 2008, Programy Rewitalizacji w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Krakowa. Serce miasta [w:] „Czasopismo Techniczne. Architektura”, z. 4-A/2008, zeszyt 9 (rok 105), red. J. Gyurkovich, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, s. 175–180.

Świerczewska-Pietras K., 2008, Miejski Program Rewitalizacji Krakowa – Lokalne Programy Rewitalizacji. Propozycje zarządzania i wdrażania [w:] Modele rewitalizacji i ich zastosowanie w miastach dziedzictwa europejskiego, PRO-REVITA, Politechnika Łódzka, Łódź.

Świerczewska-Pitras K., 2008, Proces rewitalizacji z wykorzystaniem funduszy unijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Krakowa [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno­przestrzennych. Europa bez granic – nowe wyzwania, red. D. Ilnicki, K. Janc, „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego”, nr 3, Wrocław, s. 221–231.

Świerczewska-Pietras, 2008, Rewitalizacja w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa, Kraków.

Turała M., 2005, Instrumenty finansowe procesu rewitalizacji [w:] Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Centralnego Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.

Wach K., 2008, Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Wierzchowski M., 2009, Koncepcje i instrumenty planowania i prowadzenia procesów rewitalizacji [w:] Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją. Rewitalizacja miast polskich, t. 6, red. W. Rydzik, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 17–36.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2004, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Zioło Z., 2007, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 3, wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków, s. 10–17, 29. Zioło Z., Rachwał T., 2005, Wprowadzenie [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, seria „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Wydawnictwo „MiWa”, Kraków, s. 5.

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Świerczewska-Pietras, K. (2010). Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorczości rewitalizowanych obszarów Krakowa z wykorzystaniem funduszy UE. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 392–403. https://doi.org/10.24917/20833296.6.29