Rola Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Regionalnych Programów Operacyjnych w realizacji procesów rewitalizacji

Autor

  • Nina Grad Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.6.28

Słowa kluczowe:

ZPORR, rewitaizacja

Abstrakt

Entrepreneurshi in european integration conditions is one of the key success factors in a context of individuals, companies or cities and local government units or states alike. In case of individuals entersprise attitude is recognized as a set of personal features. In case of cities it can be measured by sufficiency in gaining European funds and ability to apply them. In the times of globalisation and strong competition between cities ability to efficient management can decide in „the chase for space”. This is even more important since cities play nowadays the basic part in social-economic growth processes and, in consequence, in increasing competitiveness of various types of spatial systems. As a result of numerous functional-spatial changes a lot of city areas have been devastated and other city parts gained a new rank. However, to create harmonious city space starting ventures which restore spatial order and meaning of marginalized areas turned out to be necessary. The rule of maximization of cities value and their real estate by creating high quality of public space is nowadays realized among the others by revitalization programs. The aim of this essay is to indicate the revitalization activities in framework of Integrated Operational Program of Regional Development and Regional Operational Programs, comparison of means dedicated on revitalization and analysis of their application in małopolskie and świętokrzyskie woyevodship in which the results of application contest have been already publicated.

Bibliografia

Borowiec M., 2005, Rola praktyk z przedsiębiorczości w kształceniu studentów geografii na specjalności „przedsiębiorczość z gospodarką przestrzenną” [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo „MiWa”, Kraków.

Gasidło K., Mazur K., Opania S., Pancewicz A., 2005, Stymulująca rola funduszy europejskich w programach rewitalizacji obszarów miejskich. Obserwacje z praktyki [w:] „Czasopismo Techniczne. Architektura”, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Łódź.

Lorens P., 2005, Planowanie procesów rewitalizacji – od planowania przestrzennego do zarządzania strategicznego. Doświadczenie gdańskie [w:] „Czasopismo Techniczne. Architektura”, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.

Rachwał T., 2005, Podstawy przedsiębiorczości – słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, wydawnictwo Nowa Era, Warszawa.

Raport z pierwszego naboru wniosków w ramach ZPORR 2004–2006 w Województwie Małopolskim, Departament Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków.

Raport z drugiego naboru wniosków w ramach ZPORR 2004–2006 w Województwie Małopolskim, Departament Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków.

Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007–2013, Urzędy Marszałkowskie.

Skalski K., 2002, Rewitalizacja obszarów starej zabudowy w miastach, KIN, Kraków.

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego.

Uszczegółowienia Regionalnych Programów Operacyjnych, 2009, Urzędy Marszałkowskie.

ZPORRe zmiany w regionach, 2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

http://www.wrotamalopolski.pl 15. http://www.rpo-świętokrzyskie.pl

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Grad, N. (2010). Rola Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Regionalnych Programów Operacyjnych w realizacji procesów rewitalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 379–391. https://doi.org/10.24917/20833296.6.28