Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Autor

  • Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Katedra Rachunkowości

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.6.24

Słowa kluczowe:

fundusze unijne, MŚP, start-up

Abstrakt

Poland has been awarded nearly 85 billion euros for the new financing period, 2007–2013, inorder to implement various programs aimed at reaching Europan standards.The aim of this chapter is to show a panorama of the UE funds available to Polish entrepreneursfrom SME’s for the purpose of starting a business in the 2007–2013 period, as well topoint out the barriers hindering their access to the EU resources.

Bibliografia

Naruszewicz S. (red.) 2005, Fundusze Strukturalne w Polityce Regionalnej, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.

Jankowska A., Kierkowski T., Knopik R., 2004, Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji – fundusze strukturalne i fundusz spójności, PARP, Warszawa.

Czubkowska S., 2009, 11 mld euro z Unii rozejdzie się przed czasem, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 204 z 19.10.2009 r., Wyd. Infor, Warszawa.

Tokarski M., 2009, Najczęściej popełniane błędy w sporządzaniu biznesplanów przez mikro- i małe przedsiębiorstwa [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw – Mikro firma 2009, pod red. A. Bielawskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Rękas M., 2009, Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw – Mikrofirma 2009, pod red. A. Bielawskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

http://www.wup.torun.pl/

http://prow.rolnicy.com/

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Tokarski, M. (2010). Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 324–326. https://doi.org/10.24917/20833296.6.24