Przestrzenne zróżnicowanie wielkopowierzchniowych sieci handlowych w województwie dolnośląskim i jego uwarunkowania

Autor

  • Paweł Brezdeń Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Analiz Regionalnych i Lokalnych
  • Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Kartografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.6.22

Słowa kluczowe:

wielkopowierzchniowe sieci handlowe

Abstrakt

This paper deals with the spatial diversity of modern channels of retail trade represented by large shops (such as hypermarkets, supermarkets and discount shops) in the Dolnośląskie Voivodeship. This is presented against the background of the main changes to which Polish retail trade has been subjected in recent years.Despite the dynamic growth of a large retail network in Poland, the internal trade market, especially that of the grocery market, is one of the most fragmented in Europe. This still developing market is where the processes of consolidation and creation of complex networks of large shops will take place in the near future. Changing consumer preferences in favour of modern commercial buildings, but also the investment of foreign and, increasingly, Polish capital have led to this situation.The article sets out the conditions of distribution of large retail areas in the Dolnośląskie Voivodeship, which are: population density, the concentration of population (urban areas, cities), level of socio-economic development and the proximity of the German-Polish border. It shows the position of the Dolnośląskie region alongside the rest of the country within the parameters of the research. The Dolnośląskie Voivodeship is a region with a high density of retail space. Its accessibility ratio’s value is slightly lower than in those provinces with the highest values of the index, as a result of its higher population density.

Bibliografia

Detal Dzisiaj” z dnia 19 listopada 2008, nr 17, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Województw 2008, GUS, Warszawa.

Rynek centrów handlowych w Polsce z uwzględnieniem regionu dolnośląskiego, 2005, PKO Bank Polski, Departament Strategii, Informacje sektorowe, Warszawa.

Rynek wewnętrzny w 2007 r., 2008, GUS, Warszawa.

Sieci i centra handlowe w latach 2008–2009, „Wiadomości Gospodarcze”, nr 02–03 (167), Warszawa, s. 1–22.

Spożywczy handel detaliczny w Polsce w dobie kryzysu, 2009, Raport Grocery retail in Poland, 2008, PMR, Warszawa.

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym, DzU nr 80, poz. 717, z późn. zm.

Ustawa z dn. 11 maja 2007 o tworzeniu i działaniu wielko powierzchniowych obiektów handlowych, DzU nr 127, poz. 880.

Województwo dolnośląskie. Podregiony, powiaty, gminy w 2008, Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r. sygn. akt K 46/07, DzU nr 123, poz. 803.

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Brezdeń, P., & Spallek, W. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie wielkopowierzchniowych sieci handlowych w województwie dolnośląskim i jego uwarunkowania. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 294–307. https://doi.org/10.24917/20833296.6.22