Zmiany w rozmieszczeniu pozarolniczych podmiotów gospodarczych w województwie małopolskim w latach 1999–2008

Autor

  • Ewa Baran Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Słowa kluczowe:

podmiotu pozarolnicze, małopolska

Abstrakt

The aim of the article is to analyse the development of entrepreneurship in the Malo PolskaVoivodeship between 1999 and 2008. 22 poviats of the Malo Polska Voivodeship were studied(19 land poviats and 3 city poviats). An index was calculated in order to measure the speed ofgrowth of non rural businesses in the Malo Polska Voivodeship. The highest rate was found inthe Miechowsky (151%), Limanowsky (144%) and Wielicky poviat (142%). The lowest valuewas noted in Tarnow (106.4%).

Bibliografia

Domański B., Guzik R., Gwosdz K., 2000, Konkurencyjność i ranga wielkich miast w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych [w:] R. Domański (red.), Nowe problemy rozwoju wielkich miast i regionów, Biuletyn KPZK PAN, 192, Warszawa.

Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., 1995, Instytucjonalne warunki restrukturyzacji regionalnej Polski, Studia KPZK PAN, Warszawa.

Kamińska W., 2006, Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce latach 1989–2003, IG i PZ PAN, Warszawa.

Koziej M., Bednarski L., Neugebauer S., 2002, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego [w:] W. Kamińska (red.), Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, IG AŚ, Kieleckie Towarzystwo Naukowe Kielce.

Lewandowski J., 2002, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich [w:] W. Kamińska (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, IG AŚ, Kieleckie Towarzystwo Naukowe Kielce.

Rocznik statystyczny województwa małopolskiego 2000, Kraków.

Shane S., A General Theory of Eentrepreneurship, Edward Elgar Publishing Lt., UK 2005.

Sudoł S., Przedsiębiorstwo, Dom Organizatora, wyd. 3, Toruń 2002.

Wyżnikiewicz B., 1997, Regionalne zróżnicowanie siły ekonomicznej (na podstawie „Listy 500” największych przedsiębiorstw Gazety Bankowej), Studia Regionalne i Lokalne, 19 (52), EIRRiL UW Warszawa.

www.stat.gov.pl

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Baran, E. (2010). Zmiany w rozmieszczeniu pozarolniczych podmiotów gospodarczych w województwie małopolskim w latach 1999–2008. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 215–224. Pobrano z https://p-e.up.krakow.pl/article/view/290