Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego

Autor

  • Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.6.14

Słowa kluczowe:

potencjał, przedsiębiorczość, podkarpackie

Abstrakt

The article is concerned with one of the fundamental aspects of economic systems developmentin European integration and globalization contexts. It deals with the development ofentrepreneurial potential in the Podkarpackie region. To explain the course of this process theauthor uses a model of entrepreneurial analysis that includes four levels: individual entrepreneurship,community entrepreneurship, organizational entrepreneurship and economy entrepreneurship.In the description of all these levels a measurement methodology is suggested.It is also important that the evaluation of entrepreneurial potential takes place on the mobilecapital market. Territories (countries, regions, etc.), that offer better opportunities to develophave a greater chance of attracting mobile capital. Consequently, they can accelerate the developmentprocesses. Of course, administrative units that do not achieve economic and socialprogress do not attract external capital, and they cannot come out from stagnation despite theequalization mechanism both at domestic and European Union level.On the base of this consideration the author analyzes the situation in the Podkarpackie voivodshipin the terms of development opportunities in both the context of global and Europeanintegration. He attempts to specify the development potential in the area of entrepreneurialgrowth by using his proposal of models. To achieve this goal he uses statistical data and theresults of a questionnaire that he himself conducted. Clearly, the article is not a complete diagnosisof the situation in the region as this would require a far more comprehensive publicationand more in-depth research. This means that the rate of potential growth in the article are notcomprehensive, and they may demand supplementation. Nevertheless, they can be used toformulate some useful conclusions and judge the situation accordingly.

Bibliografia

Adamowicz M., 2006, Nowe tendencje w zarządzaniu rozwojem lokalnym [w:] Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, red. M. Adamowicz, PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.

Bratnicki M., 2002, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice

Burchard-Dziubińska M., 2007, Ekologiczne determinanty rozwoju gospodarczego [w:] Ekonomika rozwoju, pod red. R. Piaseckiego, PWE, Warszawa.

Flejterski S., Wahl P.T., 2003, Ekonomia globalna, Difin, Warszawa.

Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Janik W., 2006, Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju gospodarczego [w:] Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Fejtag-Mika, Difin, Warszawa.

Kobylińska U., Glińska E, 2008, Wykorzystanie benchmarkingu w doskonaleniu systemów zarządzania placówkach samorządu terytorialnego [w:] Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem, pod red.B. Plawgo, WSAP, Białystok.

Kowalczewski W., Nazarko J., (red.), 2006, Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.

Kożuch B., 2001, Pojęcie i istota przedsiębiorczości [w:] Praktyczne problemy przedsiębiorczości, pod red. H. Wnorowskiego i A. Letkiewicza, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Linton R., 2000, Kulturowe podstawy osobowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

M. Juchnowicz (red.), 2004, Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, pod red., Poltext, Warszawa.

Pacholski M., Słaboń A., 1997, Słownik pojęć socjologicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Quinn R.E., Faerman S.R., Thompson M.P., McGrath M.R., 2007, Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa.

Siek S., 1986, Struktura osobowości, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 15. Sillamy N., 1998, Słownik psychologii, Wyd. Książnica, Katowice.

Strojny J., 2008a, Model zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym [w:] Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem, pod red. B. Plawgo, WSAP, Białystok.

Strojny J., 2008b, Wielowymiarowość zjawiska rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa [w:] Procesy zarządzania w zmieniającej się gospodarce, red. T. Dyr, Z. Kwaśnik, Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2008.

Strojny J., 2009, Zarządzanie przedsiębiorczością w małej i średniej firmie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.

Strojny J., Berezowska M., 2007, Przedsiębiorczość jako determinanta konkurencyjności organizacji zorientowanej projektowo [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, red. Zioło Z., Tomasz R., ZPiGP Akademii Pedagogicznej w Krakowie, wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków.

Targalski J., 1999, Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Zaleśkiewicz T., 2004, Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka [w:] Psychologia ekonomiczna, red.

Tyszka T., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Strojny, J. (2010). Analiza potencjału przedsiębiorczego województwa podkarpackiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 176–197. https://doi.org/10.24917/20833296.6.14

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>