Przedsiębiorczość w organizacjach sieciowych w sektorze napraw samochodów

Autor

  • Mirosław Włodarczyk Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
  • Jerzy Janczewski Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Katedra Systemów Transportowych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.6.12

Słowa kluczowe:

sieci, autonaprawa

Abstrakt

The automotive branch in Poland is the most dynamic changing area now. The characteristicis complicated, diversed forms and organization systems and way of management of business.There is necessary to use the new methods of managing, to help the top management in difficultdecision process, as result of expectation from client’s side, high competiveness, risk anduncertain conditions. The main meaning have a new forms of nets-organization, the specialconnections between subjets on the same branch and with the similar rules.

Bibliografia

Badanie kanałów dystrybucji, GIPA, 12/2003, materiały niepublikowane.

Bezpłatne assistance dla klientów warsztatów, http://www.motomarketing.pl/artykul.php?id=156, 17.07.2009.

Bielanow T., Trudna decyzja, Sieci serwisowe w Polsce – Rynek, „Autoexpert”, http://www.e-kiosk.pl/pdf/89/652-sam.pdf, 16.07.2009.

Bielanow T., W sieci łatwiej?, „Autoexpert”, 1/2008.

Bosch Car Service, http://bosch-service.pl/car_serwis/docs/kandydaci.php, 16.07.2009.

Franke A., Warsztat w sieci czy poza siecią, http://www.motofocus.pl/raport/raport_4200.php, 25.07.2009.

Franke A., Soszyński K., Na czym nam zależy?, „Autonaprawa”, 6/2009, Technotransfer Wrocław.

Gemius, Światowy kryzys a wybór auta, „MpK-T”, nr 269, 19.08.2009, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=924.

Im gorzej, tym lepiej, „Autoexpert”, 6/2009, s. 12.

Janczewski J., 2005, Kryteria i miary oceny przedsiębiorczości małej firmy [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Wydawnictwo „MiWa”, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, s. 115–120.

Janczewski J., Włodarczyk M., 2008, Wiedza w rozwoju przedsiębiorczości w małym warsztacie samochodowym [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z. Zioło, T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków, s. 142–150.

Łobejko S., 2008, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie sieciowym [w:] Innowacyjność 2008, red.A. Żołnierski, PARP, Warszawa.

Mazur S., 2008, Zarządzanie wiedzą w polskiej administracji publicznej [w:] Środowisko i warsztat ewaluacji, red. A. Haber, M. Szałas, PARP, Warszawa.

Oleński J., 2001, Ekonomika informacji, PWE, Warszawa.

Polit R., Na rynku warsztatów niezależnych kryzys jest raczej wyimaginowany – rozmowa z Robertem Dzierżawskim, kierownikiem sieci Bosch Car Serwvice, „Automotoserwis”, 7–8/2009, s. 10–11.

Przegląd sieci serwisowych, „Automotoserwis”, 2/2005, s.43–48.

Sokołowska A., 2005, Organizacja sieciowa – cechy, przestrzeń gospodarcza, problemy metodologii badań [w:] Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, red. V. Galant, K. Pierechuda, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu”, Wrocław, s. 247.

Soszyński K., Przyszłość polskich warsztatów, „Autonaprawa”, 7–8/2008, http://www.samar.pl/__/__la/pl/__ac/sec,4/new/16973/__Polska-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-polskich- -warsztat%C3%B3w.html, 17.07.2009.

Szczepaniak M., Sieci serwisowe w Polsce, 24.10.2006. http://www.autofirmowe.pl/5696,sieci_serwisowe.

html, 15.07.2009.

Transport – wyniki działalności w 2007, GUS, Warszawa 2008.

Zmiany na samochodowym rynku wtórnym, KBC Autolease, wnp.pl (AG), 30.07.2009, 17:45, http:// www.wnp.pl/wiadomosci/85899.html, 30.07.2009.

Warsztat dobry biznes, Własny Biznes FRANCHISING, 28.02.2008, http://www.bankier.pl/wiadomosc/ Warsztat-samochodowy-to-dobry-biznes-1702613.html, 09.08.2009.

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Włodarczyk, M., & Janczewski, J. (2010). Przedsiębiorczość w organizacjach sieciowych w sektorze napraw samochodów. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 157–169. https://doi.org/10.24917/20833296.6.12

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>