Upadłość jako naturalny regulator konkurencji i przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej na przykładzie gospodarki polskiej

Autor

  • Andrzej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.6.8

Słowa kluczowe:

upadłość, konkurencja, przedsiebiorczość

Abstrakt

In the market economy you are never sure that your business will succeed. The is why thebankruptcy phenomenon activity is in a way, a natural regulator in an economic system whichresults in disappearance of enterprises being ineffective and unable to complete successfully.

Bibliografia

Appenzeller D., 1998, Mikro- i makroekonomiczne przyczyny upadłości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3–4.

Bednarski L., 1998, Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ZTRN, nr 46.

Bednarski L., 1998, Symptomy i metody oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni”, nr 2.

Belka M., 2001, Doświadczenia polskiej transformacji [w:] E. Mączyńska Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki, DiG, Warszawa.

Boniecki M., 2006, Rachunkowość przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości, „Problemy rachunkowości”, lipiec–wrzesień 2006.

Dorozik L., 2006, Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.

Hadasik D., 1998, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, „Zeszyty Naukowe – Seria II”, Prace habilitacyjne, Zeszyt 153, AE Poznań, Poznań.

Korol T., 2008, Dynamiczno-statyczny model prognozowania upadłości spółek giełdowych [w:] E. Mączyńska, Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, SGH, Warszawa.

Kuciński K., 2005, Powody upadłości przedsiębiorstw [w:] K. Kuciński, E. Mączyńska, Zagrożenie upadłością, SGH, Warszawa.

Matuszak M., 2001, Upadłość polskich przedsiębiorstw w latach 1990–2000. Wybrane problemy i wyniki badań prowadzonych w sądach gospodarczych [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz, Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, UMK Toruń, Toruń.

Mączyńska E., 2004, Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością [w:] D. Appenzeller, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2003. Teoria i praktyka, AE Poznań.

Mączyńska E., Zawadzki M., 2000, Modelowe i prognostyczne aspekty pomiaru zmian w sytuacji przedsiębiorstw w restrukturyzacji – analiza dyskryminacyjna, INE-PAN, Warszawa.

Michałków I., 2005, Bankructwa firm w Polsce – ich źródła i struktura [w:] K. Kuciński, E. Mączyńska, Zagrożenie upadłością, SGH, Warszawa.

Nogalski B., Mocinkiewicz H., 2004, Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa.

Nowara W., Szarzec K., 2004, Charakterystyka upadłości polskich przedsiębiorstw – wyniki badań [w:] D. Appenzeller, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2003. Teoria i praktyka, AE Poznań, Poznań.

Patologie w bankructwach, 1993, „Rzeczpospolita”, Warszawa, B.II.

Stasiewski T., 1995, Upadek przedsiębiorstw przyczyny, symptomy i metody przewidywania, ZTRN, tom XXXIII.

Sudoł S., 2001, Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji gospodarczej lat 1990–2000, VII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa, s. 9.

Szczerbak M., 2005, Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w świetle opinii syndyków i nadzorców sądowych [w:] K. Kuciński, E. Mączyńska, Zagrożenie upadłością, SGH, Warszawa.

Zelek A., 2003, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa.

www.coface.pl

Pobrania

Opublikowane

2010-01-01

Jak cytować

Tokarski, A. (2010). Upadłość jako naturalny regulator konkurencji i przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej na przykładzie gospodarki polskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 78–91. https://doi.org/10.24917/20833296.6.8