Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli – studium porównawcze

Autor

  • Mariola Tracz Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.30

Słowa kluczowe:

edukacja, nauczyciel, podstawy programowe, podstawy przedsiębiorczości, uczeń

Abstrakt

Celem podjętych rozważań jest przedstawienie postaw uczniów wobec przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W opracowaniu zaprezentowano wyniki analizy strategii w zakresie kształcenia przedsiębiorczości w polskim systemie oświatowym na tle istniejących rozwiązań w innych krajach Unii Europejskiej. Omówiono dotychczasowe badania nad stosunkiem uczniów, nauczycieli i rodziców do tego przedmiotu po jego wprowadzeniu do szkół ponadgimnazjalnych. W drugiej części artykułu opisano wyniki badań przeprowadzonych w losowo wybranych szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 na temat znaczenia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w kształceniu ogólnym oraz jego rangi w szkole w ocenie uczniów i nauczycieli.

Biogram autora

Mariola Tracz - Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Krakowie

Mariola Tracz, dr, geograf, dydaktyk geografii, członkini Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Zainteresowania naukowe autorki skupiają się wokół dydaktyki geografii (programy nauczania, edukacja geograficzna a rozwój kompetencji, kształcenie nauczycieli geografii i podstaw przedsiębiorczości, historia geografii i jej dydaktyki), geografii społeczno-gospodarczej (polityka edukacyjna państwa, edukacja a rozwój gospodarczy).

Bibliografia

Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T. (2009). Założenia i cele projektu: Krok w przedsiębiorczość dla nauczycieli szkół ponadgimnazjaklnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 308-310.

Kuklińska, K., Moranowski, P. (2009). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości oczami nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Raport z badań. Pozyskane z: www. file/C:Users/nicon/Do¬wlands/Raport%20badan.pdf

Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w szkole: programy, strategie. Raport Komisji Europejskiej. EURYDICE, Komisja Europejska, kwiecień 2012. Pozyskano z: www. eurydice.org.pl

Osuch, E., Osuch, W. (2005). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i rodziców. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1,195-202.

Osuch, W. (2012). Podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów krakowskich szkół – szansa i oczekiwania. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 37-46.

Rachwał, T., Kilar, W., Kudełko, J., Tracz, M., Wach, K. (2008). Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 312-324.

Rachwał, T. (2009). Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przed¬stawiona przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu oświaty). Przedsiębiorczość – Edukacja, 5, 349-372.

Raport zbiorowy z badań środowisk szkolnych w zakresie realizacji edukacji ekonomicznych w polskich szkołach ponadgimnazjalnych. Praca zbiorowa. (2005). Warszawa: CODN.

Szypula, J. (2010). Wiedza dziś – sukces jutro. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju edukacji w Polsce. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 64-70.

Tracz, M. (2005). O niektórych kryteriach doboru treści nauczania do podstawy programowej i programu nauczania z podstaw przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 207-211.

Tracz, M. (2006). Rola i znaczenie „podstaw przedsiębiorczości” w kształceniu ogólnym. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 222-225.

Tracz, M., Rachwał, T. (2007). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości – założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli, Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 286-296.

Wach, K. (2008). Entrepreneuship Education in Poland. ERENET Profile, 3(11), 36-44.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 9, 246-256.

Zioło, Z. (2005). Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 9-16.

Zioła, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 10-23.

Ziółkowska-Weiss, K. (2014). Problematyka podstaw przedsiębiorczości w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Przydatność w życiu czy konieczność. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 366-376.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-19

Jak cytować

Tracz, M. (2015). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości w opinii uczniów i nauczycieli – studium porównawcze. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 391–400. https://doi.org/10.24917/20833296.11.30

Inne teksty tego samego autora